1. Talrijke sportkampen in de vakantie
  2. Uitbreiding rusthuis, met een nieuwe en moderne dementieafdeling “De Orchidee”
  3. Het erfgoed, en de musea zullen een prominente en vaste plaats krijgen in het nieuwe dienstencentrum.

BEERSEplus wil werk maken van een mooie toekomst door middel van respect en erkenning van het verleden. Zo willen we zorg blijven bieden over de generaties heen waar het kan en apart waar het moet. Ons erfgoed zal alvast een prominente en tastbare plaats innemen binnen het NDC. Met de Orchidee wordt een uitbreiding in moderne zorgopvang geboden voor onze ouderen.

In de leefwereld van vandaag bestaat er een grote diversiteit aan gezinssituaties. Om de ouders een oplossing te bieden voor de opvanglast is er werk gemaakt van een creatieve uitbreiding van de kinderopvang. Tijdens de vakantiedagen worden tal van sportkampen en belevingsdagen ingericht om het aanbod zo divers mogelijk te maken. Ook dit werk is niet ten einde en BEERSEplus blijft streven naar een maximalisatie van kinderopvang in een stimulerende omgeving door de bestaande opvang te herlokaliseren naar een centrale, groene locatie. Door over de diensten heen te zoeken naar een waardevolle “zinergie”, onstaan er in de toekomst samenwerkingen tussen ondermeer de opvang en de bibiliotheek, tussen cultuur en de opvang, tussen expo’s en de bib, … met als centraal hart het NDC.