1. Industrie terrein “Beerse Zuid” bij start van de bestuursperiode (2012)
  2. Industrie terrein “Beerse Zuid” invulling bedrijven. 800 EXTRA arbeidsplaatsen gecreëerd (2017)
  3. Plaatsing van eerste paal van een bedrijf op Beerse Zuid – industrieterrein.
  4. Onze leden in de OCMW raad werken mee aan diverse projecten om armoede te bestrijden.

Waar we mogelijkheden zien, wil BEERSEplus kansen bieden op zoveel mogelijk terreinen. Zo blijven we werk maken van tewerkstelling, want dit is de hoeksteen van stabiliteit in een gemeente. Belangrijk element hierbij is duurzaamheid. Alle mogelijke faciliteiten die werkgelegenheid stimuleren moeten overwogen en uitgebouwd worden. Van industriegrond tot windenergie tot het aantrekken van uitzendbureaus en consultants. Ondernemen stopt niet bij de extra 800 arbeidsplaatsen die reeds gecreëerd werden.

BEERSEplus wil kansen bieden in het bestrijden van armoede. Met het inzetten van een armoedeambtenaar en het ondersteunen van efficiënte lokale initiatieven, willen we alle vormen van armoede helpen bestrijden.

Kansen creëren vraagt ook betrokkenheid. Met het recent opgezette project Den hout 2040 willen we zoeken naar een hedendaagse invulling voor de site aan brug 6. Door het opzetten van een samenwerking tussen burgers en ontwikkelaars, willen we een nieuwe aangename woonomgeving uitbouwen. Een omgeving die plaats biedt aan comfortabel leven, winkelen, rusten en vertoeven.

Kansen bieden houdt ook in dat we verbetering stimuleren. Hier biedt de verhuis van het jeugdhuis naar het cultuurcentrum nieuwe mogelijkheden in planning en organisatie van zowel jeugdhuis Korridor als GC Heilaar.