1. Vernieuwde initiatieven: sportdagen voor kinderen
  2. Kunstgrasveld bij Lentezon in de toekomst: hierdoor zijn er ook vele nieuwe sporten en een intensiever gebruik van de velden mogelijk. .

Met de reeds bestaande en zeer uitgebreide sportinfrastructuur promoot BEERSEplus de gemeente maar wat graag als sportdorp bij uitstek. Om de stijgende groei aan actieve burgers op te vangen, is er de voorbije 6 jaar hard gewerkt aan nieuwe aanvullende initiatieven. Tal van verenigingen en bedrijven worden ondersteund in hun activiteiten en we blijven nieuwe ideeën ontwikkelen.

Verder willen we als BEERSEplus het voortouw nemen in de regularisatie van zonevreemde recreatiegebieden en zo verenigingen ondersteunen om zich verder te ontplooien.

In de volgende periode wordt er ook werk gemaakt van een kunstgrasveld voor Lentezon, wat een hogere intensiteit in trainingen mogelijk maakt. Elke opportuniteit die betaalbare sportbeleving mogelijk maakt, zal onderzocht worden. De digitalisering van het sportaanbod is alvast een voorbeeld van hoe ook andere diensten in de toekomst gemoderniseerd kunnen worden.