1. Een impressie hoe de inrichting van “de plek” in het NDC vorm zou kunnen krijgen.
  2. Vanaf 2019 zou het niet meer mogen dat er een vrachtwagen als doorgaand verkeer uit het centrum komt

BEERSEplus blijft letterlijk en figuurlijk bruggen bouwen.
Nog deze legislatuur wordt de rechte lijn naar de lang aanslepende oeververbinding ingezet. Met de realisatie van de vaste brug wordt eindelijk het zware verkeer uit de dorpskern geweerd.

Verder streven we ernaar om onze diensten zo nauw mogelijk te verbinden, ondermeer door ze op 1 centrale plaats samen te brengen. In het Nieuw Dienstverleningscentrum zullen o.a. gemeente en ocmw fysiek en organisatorisch versmelten tot 1 entiteit.
Een samenwerking met als pronkstuk “De Plek”. Deze plaats zal, omringd door alle mogelijke multimedia, inspireren. Er zal geluisterd worden naar uiteenzettingen, er zullen wandelingen starten met een gids, er kan samen gestudeerd worden, en nog veel meer.