Gemeenteraadsverkiezingen BEERSE : OOK belangrijk voor NIET-Belgen die in onze gemeente wonen !

Ook niet-Belgen kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van Beerse van 14 oktober. Het is een belangrijk recht om mee zeggenschap te hebben over hoe zaken geregeld worden hier in Beerse.

Om te kunnen stemmen moet u zich registreren bij de dienst burgerzaken van onze gemeente, voor 1 augustus ‘18.
De voorwaarden om in Beerse / Vlimmeren te mogen stemmen zijn:

  • op 1 augustus 2018 in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Beerse ingeschreven zijn;
  • als u uit een niet-EU land komt, moet je daarbij gedurende 5 jaar ononderbroken in België wonen op moment van je aanvraag;
  • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
  • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

Als uw verzoek om te mogen stemmen goedgekeurd wordt, krijgt u binnen een paar weken een brief van de gemeente met de bevestiging dat je opgenomen bent op de kiezerslijst. Eenmaal dat u erkend bent als kiezer, bent u wel stemplichtig.

De erkenning als kiezer blijft geldig zolang u blijft voldoen aan de kiesvoorwaarden. Heeft u bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen al gestemd, dan hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven. Als u niet meer wenst te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moet u zich bij de gemeente uitschrijven van de kiezerslijst. Let op, heeft u in 2014 deelgenomen aan de Europese verkiezingen in België, dan moet u zich nu alsnog inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Meer informatie kan je terug vinden op de website van de Vlaamse Overheid: https://vlaanderenkiest.be/faq/wat-zijn-de-kiesvoorwaarden-voor-niet-belgen 

Wij, niet-Belgen, zijn een belangrijke groep van de bevolking van Beerse, onze stem is ook belangrijk!

Marjo Janssen.

Daarom een warme oproep om u te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober.

Ikzelf kom uit Nederland en woon en werk sinds 2005 in Beerse. Dit jaar ga ik voor de derde keer stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 ben ik lid geworden van de partij BEERSEplus, om zo inspraak te hebben in het beleid van de gemeente. We wonen hier, onze kinderen gaan hier naar school, we zijn lid van een vereniging, en veranderingen aan bijvoorbeeld infrastructuur en gemeentelijke organisatie hebben ook impact op ons.

Voor onze partij BEERSEplus en mezelf als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Beerse is uw stem uitermate belangrijk. BEERSEplus vindt ook u als inwoner van Beerse, ongeacht uw herkomst, belangrijk, en vooral uw mening is voor ons van belang.
Marjo Janssen

Heeft u vragen? Ik sta u graag te woord via marjo@wijblijven.be