Heel veel mensen storen zich aan het zwerfvuil in onze gemeente. Deze ergernis vinden wij terecht. Op een positieve manier willen wij blijven strijden tegen zwerfafval. Hiervoor werken wij ook intens samen met een zwerfafval preventie coach van het IOK.

Deze acties ondernamen wij in de strijd tegen zwerfaval

  1. Vrijwilligers kuisen afval aan visvijvers op. <<Meer info>>
  2. Camera’s filmen sluikstorters:  Om sluikstorters in de gemeente Beerse op te sporen, zet het gemeentebestuur mobiele camera’s in. De camera’s wisselen geregeld van plaats.Het schepencollege van Beerse keurde de aankoop van twee verplaatsbare camera’s goed. Het gemeentebestuur wil de camera’s vooral inzetten om het probleem van sluikstorten tegen te gaan.
  3. Alle scholen in onze gemeente hebben op 27 maart 2017 met 1 223 leerlingen afval geruimd.
  4. Ook het internaat van de 3Master (vroeger De Mast) heeft met alle kinderen zwerfvuil opgeruimd in het centrum van Beerse.
  5. Het Kruispunt ruimde twee keer het park Echelpoel en de parken in het centrum op.
  6. Tijdens de zwerfvuilactie van IOK bedrijventerrein hebben 21 bedrijven het industrieterrein proper gemaakt.
  7. 17 vrijwilligers zetten zich in hun vrije tijd in om een stukje Beerse mee proper te houden.