Met veel trots kunnen we voor het 5de jaar op rij positieve cijfers voorleggen: De geconsolideerde schuld van gemeente, OCMW en AGB is maar liefst 35% lager dan op het einde van de vorige legislatuur. Eind 2012 was er nog een tekort op de jaarlijkse inkomsten en uitgaven.

Ondanks het moeilijke uitgangspunt en de serieuze doorrekeningen van de hogere overheden, slagen we er nog steeds in de schuld fors af te bouwen en tegelijkertijd mooie investeringen te doen zonder te lenen. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd voor grote toekomstige investeringsprojecten. Tegen het einde van de periode 2013-2020 zal er 33 miljoen€ geïnvesteerd zijn in Beerse, terwijl de schuld op het niveau van 2012 blijft. Meer dan 350 (!) acties werden in de periode 2013- 2017 al ondernomen om als een goede huisvader dit mooie resultaat te bekomen EN te behouden:

  • NIEUWE GEZAMENLIJKE AANBESTEDING VERZEKERINGEN LEVERT JAARLIJKS RUIM 100.000€ OP
  • OPRICHTING GEZAMENLIJKE IT-DIENST EN AANKOOPDIENST
  • UITBREIDING BEVOORRECHT PARTNERSHIP VOSSELAAR & LILLE IN KADER BEHEER ZWEMBAD
  • OPENBARE VERLICHTING AANGEPAST MET LEDVERLICHTING
  • AANTREKKEN VAN 20 NIEUWE BEDRIJVEN IN BEERSE-ZUID
  • GROENE INVESTERINGEN DIE ENERGIEVERBRUIK DOEN DALEN IN ONZE (SCHOOL)GEBOUWEN
  • AANTREKKEN VAN NIEUWE SUBSIDIES IN VERSCHILLENDE SECTOREN (ARMOEDE, KINDEROPVANG, CULTUUR, SPORT, MILIEU, WONEN,…)

Met een overschot
van ongeveer €3.000.000 op de werkingskosten zijn uw centen in goede handen bij Schepen Hans Woestenborghs