Beerse bruist en het is er goed toeven voor jong en oud. Ook voor onze toekomstige generaties willen we een aangename en leefbare gemeente blijven. Daarom kijk BEERSEplus al graag verder dan de dag van vandaag en zetten we volop in op een vernieuwend en duurzaam beleid. In dit beleid wordt er kritisch gekeken naar locatie en maximaal gebruik van onze gebouwen. Duurzaam patrimoniumbeheer is dan ook een speerpunt van het beleid van BEERSEplus, maar we zetten ook in op andere “groene” beleidspunten.

Welke initiatieven werden al opgestart in het kader van deze duurzaamheid?

ELEKTRISCHE LAADPALEN

Door het toenemende succes van elektrische wagens kan onze gemeente niet achterblijven om hiervoor de nodige faciliteiten te voorzien. We zijn dan ook trots dat er laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst worden en dit op 2 centrale openbare plaatsen in Beerse:

  • De eerste elektrische wagen van de gemeente Beerse, een keuze voor de toekomst.

    aan het sportpark in de Rerum Novarumlaan waar ook een eerste autodeelpunt komt in samenwerking met Cambio.

  • aan de noordkant van het kerkplein: deze “Esplanade Noord” zal ook een complete metamorfose ondergaan en volledig heraangelegd worden.

Om helemaal mee te zijn in de nul-uitstoot hebben we met BEERSEplus gekozen voor een elektrische wagen voor onze Dienst Cultuur. Een keuze die in de toekomst wordt uitgebreid binnen het gemeentelijk wagenpark.

GEOTHERMIE

Duurzaamheid bestaat uit verschillende aspecten en kan opgesplitst worden in economische, technische en sociale duurzaamheid. Kunnen deze elementen met elkaar gecombineerd worden?

Met het NDC gaan we voluit voor een totaalpakket dat uiterst duurzaam is om een low cost & energy project te zijn voor lange termijn. Mooi voorbeeld hiervan is het feit dat verschillende diensten worden ondergebracht in 1 gebouw in plaats van 6 aparte locaties.

Daarnaast wordt er bewust gekozen om te werken met duurzame materialen en technieken in combinatie met hernieuwbare energie. Er zal gebruik gemaakt worden van koude- en warmteopslag, waarbij bodemwater zal opgepompt worden om het gebouw te verwarmen en af te koelen.

Genesteld in een groene omgeving met een gebouw dat de footprint zwaar verkleint, is het NDC een mooi voorbeeld van een duurzame en vernieuwende visie die tevens kostenbesparend en toekomstgericht is.

BEERSEplus is sinds enkele jaren bezig om ons patrimonium en openbare verlichting te “verLedden”. Led is niet enkel een besparende maar ook een duurzame manier van verlichten. Er werden al verschillende relightningprojecten uitgevoerd waaronder in onze basisscholen, GC Heilaar, kunstgrasveld Lentezon, vernieuwde wegen, etc.

WINDENERGIE

De provincie is bevoegd voor Windenergie en  bepaalt dat onze energie groener kan en moet. Met het oog op een duurzame koers wil BEERSEplus hier zeker de schouders onder zetten. Maar hierbij gaan we absoluut niet over één nacht ijs en werken we nauw samen met het provinciebestuur. De gemeente zelf doet geen aanvraag voor het plaatsen van windmolens en bepaalt dus zelf ook niet autonoom het aantal en de locatie, dat doen commerciële bedrijven, maar bij elke aanvraag die binnenkomt kijken we wel naar alle factoren die impact hebben op onze inwoners en industrie. En we proberen een gesprek aan te gaan met de aanvrager. We zijn ervan overtuigd dat er voldoende plaatsen zijn waar windmolens ons van groene energie kunnen voorzien zonder dat de Beersenaren hier ongemak van ondervinden. Er zijn reeds een aantal constructieve gesprekken geweest met partners langsheen de kanaalsite. Van zodra er meer duidelijkheid komt over mogelijke locaties en aantal, zal hiervoor een dialoog worden opgestart.