BEERSEPLUS VERSTERKT DE UITBOUW VAN DUURZAAM ONDERNEMEN

Dat Beerse bloeit en groeit, is ook de ondernemers niet ontgaan. De laatste jaren werd ons industriegebied gevoelig uitgebreid en mochten we een 20-tal verschillende nieuwe bedrijven, groot en klein, verwelkomen in onze gemeente. Hiermee groeide het aantal jobs met 400 plaatsen. Ook voor de volgende jaren blijven we inzetten op een verdere uitbouw van Industrie Zuid. Zo gaat er 12ha industriegrond bij ingevuld worden waardoor de beoogde groei van 600 arbeidsplaatsen gegarandeerd wordt. Onlangs werd een budget van €25.000 toegekend voor kernversterking in onze woonkernen. Verder werd een aantal vormen van belasting afgeschaft (terrasbelasting, belasting op de bedrijfsruimtes). Dit zorgt voor extra zuurstof voor onze KMO’s en handelaren. BEERSEplus zal zich verder blijven inzetten voor duurzaam ondernemen in Beerse en Vlimmeren.

 

BEERSEPLUS ONDERSTEUNT EERSTE DAG VAN DE ONDERNEMER

Deze boost voor onze economie en werkgelegenheid kunnen we alleen maar toejuichen. Op 17 november organiseerde Buitengewoon Ondernemend Beerse voor het eerst de “Dag van de Ondernemer”, een netwerkevent voor alle ondernemers, winkeliers en zaakvoerders van Beerse en Vlimmeren. Deze eerste editie was vooral gericht op het verwelkomen en verbinden van al deze ondernemers. PFL trad op als gastheer en stelde de gloednieuwe locatie open voor dit evenement met inspirerende sprekers en culinaire verwennerij. Buitengewoon Ondernemend Beerse kan terugblikken op een zeer geslaagde dag. Hier werd een basis gelegd om een permanente organisatie te vormen die meer lokale initiatieven omtrent netwerken en informatiedoorstroming op poten kan zetten.

MEER ZUURSTOF VOOR DE ONDERNEMERS IN BEERSE

In deze bestuursperiode zorgde wij ervoor dat de ondernemers in Beerse en Vlimmeren meer zuurstof kregen  voor hun ondernemingen, zo ondernamen we volgende kleine acties met een grote inpak voor onze ondernemers:

  • Belasting op terrassen voor horeca werd afgeschaft
  • Belasting op bedrijfsruimte werd afgeschaft
  • Extra budget werd voorzien voor ondernemersactiviteiten in Beerse en Vlimmeren
  • Samenwerking in de stadsregio met een coach gespecialiseerd in kern versterkend beleid

Met de actie ‘duurzaam ondernemen’ wil de milieuraad bedrijven aansporen om CO2-reducerende maatregelen te nemen. De gemeente Beerse heeft zich immers geëngageerd voor het burgemeestersconvenant 2020 (www.burgemeestersconvenant.eu). Dat houdt in dat Beerse tegen 2020 de CO2-uitstoot wil verminderen met 20 %. Daarvoor vraagt de gemeente inspanningen van zowel haar eigen organisatie als van inwoners en bedrijven.

De milieuraad wil daarom de bedrijven die zich mee inzetten om die reductie te behalen een erkenning geven in de vorm van een sticker.  Die sticker kan de ondernemer dan zichtbaar ophangen en het logo kan eveneens op de bedrijfswebsite worden geplaatst. Het logo (de sticker) wordt bekendgemaakt via diverse publicaties, zodat de bewoners en anderen op de hoogte zijn van de mooie, CO2-reducerende initiatieven van onze ondernemers.