Een samenleving is een bloeiend en boeiend geheel. Wat vandaag gangbaar is, kan morgen achterhaald zijn. Zo ook de wijze waarop we omspringen met onze beschikbare ruimtes. Met BEERSEplus willen we ervoor waken dat de leefbaarheid in Beerse niet enkel voor vandaag gegarandeerd is, maar dat deze over vele jaren nog voldoet aan de gestelde eisen. Nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan de eisen van levensbestendig wonen. Woonvormen die groene ruimtes versterken, speelpleinen die hand in hand gaan met recreatie, niet enkel leven maar beleven. Deze sleutelwoorden vormden de basis voor het masterplan Den Hout 2040.

DEN HOUT 2040 & MASTERPLAN VLIMMEREN

Sinds enige tijd zijn we in overleg met de burgers van Den Hout. De inzet was om samen met bewoners en experten een visie te ontwikkelen over duurzaam wonen op Den Hout. Zo werd gezocht naar een mix van betaalbare woningen voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen. De kern van Den Hout wordt een plaats voor levensbestendig wonen waar groene ruimtes in de vorm van een kanaalbos en plaats voor recreatie centraal staan.

HET IS ONZE AMBITIE OM MET EEN GELIJKAARDIG PROJECT IN VLIMMEREN TE STARTEN

Om ook daar met een groep inwoners te zoeken naar een nieuwe en moderne vorm van wonen. Op dit moment is er in Vlimmeren nood aan woongelegenheid voor ouderen met indien nodig gepaste zorg. Jonge gezinnen, eenoudergezinnen, alleenstaanden en senioren moeten ook in Vlimmeren kans krijgen tot levenslang wonen. In combinatie met een opwaardering van het culturele aanbod en de inf rastructuur voor onze verenigingen in Vlimmeren, is dit voor BEERSEplus een overduidelijke noodzaak.

Concept tekening van de indeling van Den Hout in het kader van “Den Hout 2040”