Bij BEERSEplus #blijvenwijtrots op de kleine en de grote acties die wij de afgelopen jaren deden om van héél Beerse een beter dorp te maken. Al onze acties op lijsten zou onbegonnen werk zijn. Maar we proberen op deze pagina een overzichtelijke weergave te maken van onze acties

Mobiliteit is een belangrijk thema voor BEERSEplus. Op lange termijn blijven wij streven en verder werken naar een permanente oeververbinding met een ontsluitingsweg naar de Antwerpse steenweg in het Westen van Beerse, met andere woorden achter brug 6.

Maar op korte termijn nemen we ook al verschillende acties

  1. Het weren van het sluipverkeer van zware voertuigen uit Beerse Centrum.
    Lees meer hierover op de GVA website 
  2. Het beveiligen van het kruispunt Vrijwilligersstraat, Peerdekensstraat, Leemstraat en Veldstraat.
    Lees meer hierover op de GVA website 
  3. Parkeerverbod in de Bouwdewijnstraat op het kruispunt met de Gashuisstraat.
    Lees meer hierover op de GVA website 

Veel mensen storen zich aan het zwerfvuil in onze gemeente. Deze ergernis vinden wij terecht. Op een positieve manier willen wij blijven strijden tegen zwerfafval. Hiervoor werken wij ook intens samen met een zwerfafval preventie coach van het IOK.

<<Meer informatie over deze realisaties en acties>>

Als BEERSEplus zijn wij trots op Beerse als sportgemeente. Daarom blijven wij investeren in onze sportaccommodaties en blijven wij inzetten om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de meest diverse sportactiviteiten in Beerse.

<<Meer informatie over deze realisaties>>