Wijblijven inzetten op vernieuwing

Vernieuwing behoort tot het DNA van de partij. Zo wil BEERSEplus vernieuwende initiatieven rond burgerparticipatie, meer inzetten op digitalisering, verdere uitbouw van de BIN netwerken en gratis Wifi in de dorpskernen en vrijetijdspolen.

 

 

Right to challenge in Beerse mogelijk dankzij Beerseplus

Right to challenge

Deze nieuwe vorm van burgerparticipatie komt uit Nederland overwaaien. Zeer concreet vragen wij als gemeente aan jou als burger of er zaken die jij, samen met een groep mensen in ons dorp, voor dezelfde of betere kwaliteit kan doen dan de gemeente of een onderneming? Zoja, dan stellen wij graag een budget ter beschikking zodat jij en je groep deze taken kan uitvoeren. In return ben je dan zelf vrij om te kiezen op welke manier je deze uitvoert. Wij kijken enkel naar de resultaten met een (jaarlijkse) controle. Op deze manier willen wij de betrokkenheid van onze burgers vergroten in Beerse.

Zeer concreet kan dit gaan over een groep straatbewoners die zich engageren om zelf in te staan voor het onderhoud van een plekje of een pleintje in de straat. Maar ook andere voorbeelden en ideeën zijn mogelijk. BEERSEplus wil alvast dit kader voorzien binnen de gemeentelijke organisatie.

.

De digitale dienstverlening versterken

Deze legislatuur is er veel geïnvesteerd achter de schermen van onze digitale gemeente. Nu willen wij deze informatie ter beschikking stellen van de bevolking en de ondernemingen. Hiervoor willen wij gaan voor een Digitale Mid Office  zodat burgers en ondernemingen ten alle tijde hun dossier(s) bij de gemeente kunnen opvolgen (een bouwaanvraag, een milieuvergunning, omgevingsvergunning). Deze informatie willen wij dan ook ter beschikking stellen via een Beerse-app en nieuwe website. Deze app kan ook gebruikt worden   om diensten van verenigingen en ondernemingen aan te bieden. Daarnaast willen wij nog meer aanvragen, documenten en dossiers volledig digitaal laten verlopen.

Via het unieke loket in het nieuwe dienstencentrum komt er nog 1 loket in de gemeente waar je met al jouw vragen terecht kan. Hier zal je dan worden geholpen door de bevoegde ambtenaren. Op deze manier kunnen wij de openingsuren van het gemeentehuis uitbreiden en anderzijds kan er dan nog meer gewerkt worden op afspraak. Zo zal er in het NDC ook een 24/24 zone zijn, waar je steeds terechtkan om zaken op te halen.

Groene belevingszone Heibergstraat

Upgrade gronden Eikenstraat en Heibergstraat naar groene belevingsplek

In 2017 verwierf Beerse samen met de Provincie Antwerpen de gronden gelegen tussen de Heibergstraat en de Eikenstraat. Enerzijds gaat de provincie dit inrichten als een natuurlijk overstromingsgebied. Anderzijds wil de gemeente deze gronden gebruiken om een extra groene long in het centrum te voorzien aan buurten de Schutsboom en Vorsenzang.

Op deze locatie willen wij een volwaardige groene belevingsruimte inrichten met bijvoorbeeld een extra speelpleintje, collectieve moes- en kruidentuinen. Daarnaast kunnen we op deze manier de buurten Schutsboom en de buurt Vorsenzang volledig aansluiten op het netwerk van trage wegen vanaf het kanaal door ons dorp tot WZC Heiberg en richting de gemeente Vosselaar.

Collectieve afvalophaling bij nieuwe bouwprojecten

In de toekomst willen wij nieuwbouwprojecten voor appartementsblokken verplichten om een systeem van collectieve afvalophaling te voorzien. Op deze manier willen wij voorkomen dat de straten in het centrum op afvalophalingsdagen volstaan met rijen van kleine groene, grijze of gele bakken voor afval. Hiermee willen wij ook voorkomen dat een afvalwagen een uur zou doen om één straat met afvalbakjes te legen en zo het verkeer onnodig lang te blokkeren.

BEERSEplus wil de BIN netwerken in Beerse versterken

Versterking van de buurt informatie netwerken (BIN)

Wij willen de BIN’s in Beerse nog versterken. Concreet willen wij dat iedere burger zich in Beerse kan aansluiten bij een BIN. Verder willen wij deze BIN’s de tools aanreiken om een moderne dienstverlening te voorzien. Dit kan zijn door bijvoorbeeld BIN What’s app groepen op te richten.

Meer investeringen in o.a. sportinfrastructuur door clustering en samenwerkingen met andere gemeenten.

Subsidies binnenhalen via clustering in programma’s en via samenwerking andere gemeentes.

Wij willen meer Vlaamse, Federale en Europese subsidies in Beerse gaan investeren. Hiervoor willen wij Beerse en de diensten nog professionaliseren waardoor we meer in aanmerking kunnen komen voor deze subsidies. Dit eventueel in samenwerking met onze buurgemeenten.

Een goed voorbeeld hiervan zijn sportsubsidies. In Beerse werden in het verleden alle kosten voor sportlocaties en renovaties van sportgebouwen gedaan in eigen beheer door sportverenigingen met beperkte steun van de gemeente. In de toekomst willen wij als gemeente samen met de sportverenigingen nadenken over sterke dossiers die aanmerking komen voor Vlaamse sportsubsidies. Op deze manier willen we sportverenigingen meer (financiële) ruimte geven om te investeren in hun dagelijkse werking en minder in bakstenen voor lokalen.

Gratis Wifi in de kern

De dorpscentra en centrumparken volledig Wifi free maken, dit met Europese ondersteuning. 

BEERSEplus wil werken aan een fier op Beerse gevoel

Werken aan Fier op Beerse gevoel

Beerse is een prachtig dorp om in te wonen! BEERSEplus is hier alvast van overtuigd en ook de cijfers uit de gemeentemonitor ieder jaar bevestigen dat wij op vele vlakken beter scoren dan de gemiddelde Vlaamse gemeente. Jammer genoeg is fierheid op de gemeente juist één van de weinige punten waar wij slechter scoren dan het gemiddelde in Vlaanderen.

Daarom willen wij als partij, maar ook als gemeente meer gaan werken aan positieve campagnes over Beerse. Waarom we fier mogen en moeten zijn op ons Buitengewone Beerse! 

Werken & wonen in Beerse

Hiervoor willen we een citymarketing starten voor Beerse. Onder andere door woonfolders uit  te brengen, in meerdere talen en een Engelstalig portaal op de gemeentelijke website voor expats (=buitenlandse werknemers) die in Beerse komen wonen en werken. Hiermee hopen we alvast een deel van deze werknemers te overtuigen om in Beerse te komen wonen, zodat zij ook lokaal hun inkomen uitgeven. Daarnaast hopen we ook een deel van het mobiliteitsvraagstuk op te lossen door deze werknemers te stimuleren om meer met de fiets of het openbaar vervoer te gaan werken.

Realisaties en lopende projecten.

#wijblijven bruggen bouwen, één van onze zes boeiende programmapunten. Binnen dit thema realiseerden we al verschillende acties. Deze kan je nalezen in het archief van onze website.