Wijblijven drempels verlagen

BEERSEplus wil letterlijk en figuurlijk drempels verlagen in Beerse en Vlimmeren. Dit door drempels binnen gemeentelijke diensten te slopen via VAART. We willen nog meer inzetten op armoedebeleid en kansen creëren voor de kansengroepen en het oprichten van een inclusieraad.

 

 

 

Werking Vaart verdiepen

Nu we de muren tussen de diensten cultuur, bibliotheek, markten en kermissen, toerisme en jeugd verdwijnen, we willen we deze nieuwe dienst Vaart verder verdiepen. Om zo tot een breed, kwaliteitsvol en hedendaags aanbod te komen. Een aanbod dat op een dynamische en inspirerende manier de inwoners van Beerse wil bedienen

programma 2018 armoede bestrijding

Schakel integreren op 1 locatie : Peerdekensstraat

Als partij wil BEERSEplus ook een warme partij zijn, daarom kiezen wij er voor om de Schakel ook na 2018 te blijven steunen. Dit willen we doen door een degelijke locatie te voorzien waar de diverse diensten (tweedehandswinkel kledij, voedselbank,  Pampers en Co, begeleiding van kansarme moeders) van de schakel samengebracht kunnen worden.

Om aan deze groeiende noden van de Schakel te voldoen willen wij een hervestiging met de organisatie bekijken. Hiervoor kijkt BEERSEplus naar het oude Jan Vaartenmuseum in de Peerdekestraat. In deze locatie kunnen we de nodige ruimte voorzien waarvoor De Schakel vragende partij is.

Een inclusieraad

Een samenleving is pas volledig als we zoveel mogelijk mensen mee krijgen. Daarom wil BEERSEplus er naar streven om een inclusieve gemeente te worden, en een inclusiviteitbeleid te voeren. Hiervoor wil BEERSEplus een inclusieraad oprichten die de gemeente adviseert rond samenlevingsvraagstukken. De vraagstukken voor een inclusieraad kunnen zeer breed gaan van kansarmoede tot mensen met een migratie achtergrond, maar ook vraagstukken hoe we Beerse toegankelijk maken voor mensen met een beperking of discriminatie die holebi’s of transgenders kunnen ervaren. Door zoveel mogelijk mensen met diverse achtergronden te koppelen willen wij komen tot projecten die breed en grensoverschrijdend werken

Versterking van het armoedebeleid.

De gemeente heeft de laatste jaren al veel inspanningen gedaan om de zwaksten in onze samenleving te proberen uit de armoede te tillen. Dit bijvoorbeeld door de creatie van een armoede-ambtenaar, de inzet van brugfiguren of gezinnen met een leefloon richting de arbeidsmarkt te begeleiden. 

In de toekomst geloven wij dat er nog meer samenwerking moet zijn via de diverse diensten in onze gemeente maar ook met bijvoorbeeld de scholen. Daarnaast willen wij mensen nog meer helpen om de gepaste en de juiste ondersteuning te vinden. Maar wij geloven ook dat arbeid de beste verzekering is tegen kansarmoede. Daarom zullen we ook in de volgende jaren nog meer inzetten om (kans)arme mensen zonder een arbeidsinkomen te activeren en richting de arbeidsmarkt te begeleiden. 

programma 2018 op vraag van de zorgnemer werken

Outreachend werken met nieuwe services

In de volgende jaren wil BEERSEplus actiever inzetten om te spelen op vragen van onze burgers. Hiervoor willen we investeren in het leggen van contacten met diverse doelgroepen (zoals senioren) in ons dorp om te onderzoeken welke vragen er leven en zo de gepaste vormen van hulp -en of opvang te voorzien.

Zeer concreet kan dit gaan over maaltijdbegeleiding, boodschappendienst of ondersteuning in de geestelijke gezondheid, ed.

programma 2018 warme maaltijden op zaterdag

Warme maaltijden ook in het weekend

Nu is het enkel mogelijk om in de week warme maaltijden te verkrijgen via de gemeente. Er is al jaren vraag om dit ook in het weekend te voorzien. BEERSEplus wil hier vanaf 2019 zo snel mogelijk werk van maken. 

programma 2018 meer kinderopvang in Beerse

Uitbreiding en flexibilisering kinderopvang

Op dit moment zijn er te weinig mogelijkheden van kinderopvang in onze gemeente. Daarom willen wij nog meer investeren in de naschoolse opvang en vakantieopvangmogelijkheden nog uit breiden. Daarnaast willen we ook terug meer onthaalouders in Beerse. Vrouwen of mannen die de stap zetten richting onthaalouder willen wij de eerste jaren met een premie ondersteunen. Op deze manier willen wij voor een deel tussen komen in de opstartinvesteringen en zo opvanginitiatieven naar Beerse halen.

Realisaties en lopende projecten.

#wijblijven drempels verlagen, één van onze zes boeiende programmapunten. Binnen dit thema realiseerden we al verschillende acties. Deze kan je nalezen in het archief van onze website.