#wijblijven bruggen bouwen - programmapunten

Westrand
Verkeersveilige centra
Project Jeugdterreinen/Don Bosco
Stadsregionaal Plan duurzame energie
Kernversterking
Versterking van het dorpscentrum van Vlimmeren
Verdere uitbouw van de Stadsregio Turnhout
Beerse groter gewicht binnen politie-en brandweerzone

#wijblijven kansen crëeren - programmapunten

Meer investeringen in fiets -en voetpaden
Optimalisatie bedrijventerreinen
Cocreatie/participatie
Sturende subsidies naar synergie
Huisvesting Duivenbond in lokalen Lentezon
Vergader-en receptiemogelijkheden ter beschikking stellen
Gezond financieel beleid verderzetten om te kunnen blijven investeren

#wijblijven inzetten op vernieuwing - programmapunten

Right to challenge
De digitale dienstverlening versterken
Upgrade gronden Eikenstraat en Heibergstraat naar groene belevingsplek
Collectieve afvalophaling bij nieuwe bouwprojecten
Versterking van de buurt informatie netwerken (BIN)
Subsidies binnenhalen via clustering in programma’s en via samenwerking andere gemeentes.
Gratis Wifi in de kern
Werken aan Fier op Beerse gevoel
Werken & wonen in Beerse

#wijblijven drempels verlagen - programmapunten

Integratie culturele verenigingen in werking Vaart.
Schakel integreren op 1 locatie : Peerdekensstraat
Een inclusieraad
Versterking van het armoedebeleid.
Outreachend werken met nieuwe services
Warme maaltijden ook in het weekend
Uitbreiding en flexibilisering kinderopvang

#wijblijven zorgen voor jong en oud - programmapunten

Kwalitatieve open ruimte creëren
Kwalitatief wonen voor jong en oud in Beerse
Een zorgcampus in Beerse
Aanbod 12-18 jaar verdiepen
Aanbod 55+ verruimen
Participatie via kindergemeenteraad , jeugdraad en seniorenraad
Moderne scholencampussen  in een veilige omgeving
Geestelijke gezondheidszorg.
Ouderenbeleid dat ook gericht is op de actieve senior met moderne draai.

#wijblijven in beweging - programmapunten

Uitbouw recreatieve cluster aan GC Heilaar & zwaaikom
Ontwijding en Culturele invulling Sint-Corneliuskapel
Mogelijkheden kanaal met wandel-en fietsroutes, geocoaching
Actieplan gezondheid.
Toeristisch Platform
Duurzaamheid via laadpalen, groen wagenpark en autodelen
Duurzaam openbaar vervoer