Kwalitatief wonen voor jong en oud in Beerse

By jeroen|augustus 26, 2018|wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

Beerse moet een goede gemeente zijn om te wonen. Hier willen wij zoveel mogelijk houden met de diverse gezinsvormen in onze samenleving. Levenslang wonen in een vertrouwde omgeving Er moet woonruimte zijn voor zowel jonge startende gezinnen, alleenstaande, als senioren die op hun oude dag in hun vertrouwde omgeving willen wonen. Daarom willen wij in het ruimtelijk beleid inzetten op levenslang wonen. Hiervoor is nodig dat in nieuwe grote projecten

Read More

BEERSEplus wil werken aan een inclusieve gemeente

By jeroen|augustus 20, 2018|wijblijven drempelsverlagen|

De volgende jaren wil BEERSEplus werken aan een inclusieve gemeente. Een gemeente waar het voor iedereen goed is te wonen, te werken en te ontspannen. Dit willen we doen door de muren te slopen tussen diverse groepen in onze gemeente, en bruggen te bouwen om tot grensoverschrijdende initiatieven te komen. Een inclusieve gemeente: Een samenleving is pas volledig als we zoveel mogelijk mensen mee krijgen. Daarom wil BEERSEplus er naar streven om

Read More

BEERSEplus wil werken maken van een uitbreiding en flexibilisering kinderopvang

By jeroen|augustus 20, 2018|wijblijven drempelsverlagen|

Voor werkende ouders is het belangrijk dat dat er genoeg kinderopvang initiatieven aanwezig zijn in onze gemeente. BEERSEplus gelooft dat we hier nog een tandje kunnen bijsteken om het aanbod in Beerse en Vlimmeren uit te breiden. Huidige cijfers: Een overzicht van de cijfers leert ons dat er in Beerse in 2017: 28 opvangplaatsen waren voor baby’s en peuters in Beerse. In deze opvangplaatsen waren er in totaal 211 plaatsen beschikbaar.

Read More

BEERSEplus wil het armoedebeleid versterken

By jeroen|augustus 20, 2018|wijblijven drempelsverlagen|

Als partij wil BEERSEplus ook een warme partij zijn, daarom kiezen wij er voor om de Schakel vzw ook na 2018 verder te blijven steunen. Dit willen we doen door een degelijke locatie te voorzien waar de diverse diensten (tweedehandswinkel kledij, voedselbank,  Pampers en Co, begeleiding van kansarme moeders) van de schakel samengebracht kunnen worden. Nieuwe huisvesting: Om aan deze groeiende noden van de Schakel te voldoen willen wij een hervestiging met de organisatie bekijken. Hiervoor kijkt BEERSEplus naar

Read More

Upgrade gronden Eikenstraat en Heibergstraat naar extra groene belevingsplek.

By jeroen|augustus 4, 2018|Geen categorie, wijblijven inzetten op vernieuwing|

In 2017 verwierf de gemeente Beerse samen met de Provincie Antwerpen de gronden gelegen tussen de Heibergstraat en de Eikenstraat. BEERSEplus stelt voor om van deze terreinen een groene belevingsruimte te maken voor de inwoners van Beerse.  Waarom kocht de gemeente een stuk grond van 1.1 hectare? Deze gronden zijn ingekleurd als natuurlijk overstromingsgebied voor de Laak. Om te voorkomen dat deze gronden ooit bebouwd zullen worden is er beslist om

Read More

BEERSEplus wil de digitale dienstverlening verder versterken

By jeroen|augustus 4, 2018|wijblijven inzetten op vernieuwing|

Deze legislatuur is er veel geïnvesteerd achter de schermen van onze digitale gemeente. Nu willen wij deze informatie ter beschikking stellen van de bevolking en de ondernemingen. Een Beerse app voor burgers en bedrijven. Hiervoor willen wij gaan voor een Digitale Mid Office  zodat burgers en ondernemingen ten alle tijde hun dossier(s) bij de gemeente kunnen opvolgen (een bouwaanvraag, een milieuvergunning, omgevingsvergunning). Deze informatie willen wij dan ook ter beschikking stellen via een Beerse-app en een nieuwe website. Deze app kan

Read More

BEERSEplus kiest resoluut voor burgerparticipatie 2.0

By jeroen|juli 28, 2018|wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijven kansen creëren|

Als partij die staat voor vernieuwing en innovatie wil BEERSEplus het concept van burgerparticipatie een nieuwe invulling geven. Belangrijk hierbij is het concept van de “Right  to challenge the government”. Het idee waarbij burgers zelf taken en verantwoordelijkheden opnemen om hun omgeving vorm te geven.  Geschiedenis: The right to challenge the government is een concept dat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk al ingeburgerd is. Hier gaan burgers al enkele jaren de uitdaging

Read More

BEERSEplus versterkt de wijken in Beerse

By jeroen|juli 27, 2018|Geen categorie|

De wijken in Beerse konden de afgelopen bestuursperiode genieten van verschillende acties om hun werking uit te breiden en te versterken. BEERSEplus maakte het mogelijk dat wijken gezamenlijk investeringen deden in hun werking via een wijkbegroting. Er werden nieuwe initiatieven opgestart, permanente opslagruimte ter beschikking gesteld en er volgde een erkenning voor een nieuwe wijk. Burgerbegroting: Hierover kan je alles terug lezen op ons vorige nieuwsbericht  Nieuwe initiatieven: De wijken in Beerse konden

Read More

BEERSEplus organiseerde voor de eerste keer een burgerbegroting.

By jeroen|juli 25, 2018|wijblijven inzetten op vernieuwing|

De wijken in Beerse kregen de primeur om te experimenteren met een burgerbegroting. De gemeente Beerse stelde 50.000 euro ter beschikking van de wijken die ze zelf via overleg mochten verdelen over de verschillende wijken in Beerse en Vlimmeren.  Burgerbegroting in de vorm van een wijkbegroting, dankzij BEERSEplus. Beerse ondersteunt de wijkverenigingen in hun dagelijkse werking in de vorm van een basissubsidie die ze krijgen toegekend aan het aantal inwoners

Read More

Volwaardige opwaardering zwaaikom aan Brug 5

By jeroen|juli 14, 2018|wijblijven in beweging|

In de volgende beleidsperiode wil BEERSEplus de zwaaikom en de omgeving aan brug 5 opwaarderen tot een volwaardige ontspanningscluster in Beerse. Dit met een gezonde mix aan wonen, horeca en de mogelijkheden voor recreatie aan de zwaaikom, het jeugdhuis en het cultuurcentrum. De zomerbar als vertrekpunt van deze visie Het idee voor de ontwikkeling van de zwaaikom en de omgeving van Brug 5 gaat terug tot 2016. In 2016 organiseerde de

Read More