Bestuursakkoord voorgesteld

By jeroen|januari 31, 2019|Geen categorie|

Vanavond werd op de gemeenteraad het bestuursakkoord tussen BEERSEplus en CDE-Vlim.be voorgesteld. BEERSEplus en CDE-Vlim.be gaan de komende 6 jaar voor een duurzaam, participatief en innovatief beleid in samenwerking met een hele rijke waaier aan verenigingen, organisaties en ondernemingen. In dit bestuursakkoord dat al in ruime mate rekening houdt met input van bovenstaande groepen, wordt ingegaan op alle aspecten van zowel gemeente, OCMW, AGB en scholengemeenschap Dit bestuursakkoord zal inhoudelijk verwerkt

Read More

Scholen surfen op volle kracht op digitale snelweg

By jeroen|september 28, 2018|wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijven kansen creëren|

Vandaag verscheen er in de Gazet Van Antwerpen een artikel over de digitalisering van onze gemeente. Dit positieve verhaal willen wij graag delen, want ook onze medewerkers en externe erkennen het goed gevoerde beleid van BEERSEplus. ARTIKEL: Met de aankoop van digiborden en tablets en een forse verbetering van de algemene ICTinfrastructuur wil de gemeente Beerse de plaatselijke scholen klaarmaken voor de toekomst. “We kunnen hierdoor onderwijs op maat voor

Read More

Dossier ontsluiting Beerse

By jeroen|september 17, 2018|Geen categorie, wijblijvenbruggenbouwen|

Het weren van het zware vrachtverkeer uit de woonkernen van Beerse is een BEERSEplus belofte waaraan al enkele jaren zeer hard wordt gewerkt. We ijveren voor een goede oplossing waarbij de vele vrachtwagen van en naar de fabrieken langs het kanaal niet meer door heel Beerse rijden op wegen die daar niet voor geschikt zijn. Voor een goede ontsluiting van de kanaalzone is een masterplan opgemaakt dat we in verschillende stappen de

Read More

BEERSEplus wil blijven investeren in kernversterking

By jeroen|september 17, 2018|Geen categorie|

In de afgelopen periode ondernam BEERSEplus al diverse acties om onze dorpscentra te versterken. Deze ingeslagen weg willen wij de volgende jaren verder bewandelen. Hierbij zal het nieuw te bouwen dienstencentrum een belangrijke rol spelen.  Het nieuwe dienstencentrum (NDC). Door het nieuwe dienstencentrum centraliseren wij de diverse diensten die verspreid zijn over onze gemeente in één loket voor de burger en dit in het centrum van Beerse. Daarnaast zullen de

Read More

Ze is er eindelijk! De bouwvergunning voor het nieuwe dienstencentrum

By jeroen|september 5, 2018|wijblijven drempelsverlagen, wijblijven in beweging, wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijven kansen creëren, wijblijvenbruggenbouwen, wijblijvenpositief, wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

In augustus zette de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen het licht op groen voor het meest ingrijpende project van deze legislatuur. We hebben de bouwvergunning op zak voor het nieuwe dienstencentrum in het centrum van Beerse. De bouwvergunning is de kroon op het harde werk van de laatste jaren door de gemeentelijke diensten, de ambtenaren, de betrokken partners, onze gemeenteraadsleden en onze schepenen. Beslissing door de deputatie van de provincie Antwerpen.

Read More

Wegenwerken, riolering, voet-en fietspaden combineren in één project.

By jeroen|september 2, 2018|wijblijven kansen creëren|

In de volgende bestuursperiode wil BEERSEplus nadenken over een meerjarenplan over de mobiliteitsinfrastructuur in ons dorp. Daarnaast willen wij alle openbare werken in een straat blijven bundelen tot één project.  Met andere woorden wil BEERSEplus een plan uitwerken om zo veel mogelijk voet -en fietspaden te renoveren en veiliger in te richten in combinatie met wegenwerken en rioleringswerken.  BEERSEplus koos tijdens deze legislatuur om een omslag te maken in het beleid van

Read More

#Wijbijven leuke activiteiten organiseren: Quiz je mee?

By jeroen|september 2, 2018|Geen categorie|

Op zaterdag 6 oktober is het de jaarlijkse algemene quiz van BEERSEplus.   Praktisch: *INSCHRIJVEN: greetmosa@telenet.be of via onderstaand formulier  AANVANG: De deuren gaan open om 19u00 en we starten zoals steeds stipt om 19u30. AANTAL DEELNEMERS: Per ploeg kan je met maximaal 6 pers deelnemen. DEELNEMERSBEDRAG: €3 / persoon

Naast “bakstenen” ook digitalisering

By jeroen|augustus 29, 2018|wijblijvenbruggenbouwen|

Het NDC, het nieuwe dienstencentrum wordt het visuele hart voor onze gemeente. Maar naast investeringen in bakstenen zetten we ook in op een betere digitale dienstverlening van de gemeentelijke diensten. Beerse als #Beersesmartcity!  Extra ICT investeringen In het verleden hebben we al enkele keren gecommuniceerd over de toekomstige investeringen in onze digitale dienstverlening. Ondertussen is zijn deze projecten in een ver gevorderd stadia en zal de uitrol van de nieuwe digitale

Read More

Persmoment van de seniorenraad

By jeroen|augustus 27, 2018|wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

Op 27 augustus organiseerde de seniorenraad een persmoment. Dit in het kader van een participatie moment dat de seniorenraad op eigen initiatief organiseerde. Uit dit participatiemoment distilleerde de seniorenraad een prioriteitenlijst voor de politieke partijen in Beerse. Hierop mocht BEERSEplus haar antwoord formuleren op 27 augustus. Senioren zijn een belangrijke groep in de samenleving. Voor BEERSEplus vormen senioren een belangrijke groep binnen de samenleving. We willen een beleid met aandacht voor

Read More

BEERSEplus pleit voor moderne scholencampussen in een veilige omgeving

By jeroen|augustus 26, 2018|wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

De volgende jaren willen wij bekijken hoe we onze scholen meer kunnen centraliseren in campussen ingedeeld in zorgbehoeften (buitengewoon onderwijs) en in leeftijden. Op deze manier willen wij het versnipperde aanbod en het dure onderhoud van de diverse kleine scholen in ons dorp tegen gaan. Moderne en grotere schoolcampussen in een verkeersveilige omgeving: Wanneer we kiezen voor grotere schoolcampussen willen wij fors investeren in de verkeersveiligheid van deze schoolomgevingen. Door leeftijden

Read More