Annemie Luts , plaats 4 verkiezingen 2018 Beerse BEERSEplus

Plaats 4: Annemie Luts
Huidige mandaat: OCMW raadslid

Annemie is getrouwd met Bruno Jansen en samen met hun 3 kinderen Klaas, Bram en
Lien wonen ze in de Torenlaan. (wijk Suydt) Ze is juriste van opleiding, en werkt deeltijds als personeelsverantwoordelijke bij Dafra Pharma International nv (Turnhout)
Je zal Annemie vaak terugvinden op de voetbalterreinen van KFC Lentezon, waar ze haar
zoon en dochter komt aanmoedigen. Ze ondersteunt het Lentezonbestuur ook op het
vlak van social media.

Annemie nam in 2012 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd
meteen verkozen tot OCMW raadslid. Ze zetelt ook in het bijzonder comité voor de
sociale dienst en maakt deel uit van de Stadsregioraad

Waarom heeft Annemie een hart voor Beerse?

Annemie woont al 21 jaar in het dorp en voelt aan dat Beerse een gemeente is met
sterke troeven op vlak van wonen, werken, sport, cultuur, enz…..

Waar ziet Annemie de volgende jaren nog verbeterpunten voor Beerse?

Hoewel er de laatste jaren al hard gewerkt is aan het imago en de leefbaarheid van
Beerse, moet er verder blijven gewerkt worden aan een versterkte en veilige dorpskern.
We moeten ook het aanbod van wonen, werken en ontspanning in onze gemeente
blijven moderniseren en innoveren en afstemmen op alle leeftijden.

Waarom kiest Annemie voor BEERSEplus?

BEERSEplus is een onafhankelijke partij met een passie voor Beerse. Ze bestaat uit een
ploeg van enthousiaste mensen die van alle markten thuis zijn en die met de neuzen in
dezelfde richting staan. Het is een partij die beslissingen durft nemen, en die een
langetermijnvisie heeft over het wonen en leven in Beerse. En daar wil Annemie graag
ook deel van uitmaken om zo haar steentje bij te dragen aan de verdere uitbouw van een
levendige gemeente waar het goed toeven is voor jong en oud.

Een vraag voor Annemie?