Hans Woestenborghs, plaats 3 verkiezingen 2018 Beerse BEERSEplus

Plaats 3: Hans Woestenborghs
Huidige mandaat:  schepen van financiën, personeel, communicatie, ICT, bevolking, kerkfabrieken, Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB), wijken & buurten

Hans woont in Stijn Streuvelsstraat ( buurt Vorsenzang ). Hij is getrouwd met Vicky en papa van Siedse. Hij werkt als Diensthoofd Facility bij de FOD Volksgezondheid. Tijdens zijn schaarse vrije tijd tracht hij conditie te onderhouden door te lopen en tennissen en daarnaast is hij vanuit zijn studies nog sterk geïnteresseerd in internationale politieke geschiedenis.

Waarom heeft Hans een hart voor Beerse?

Beerse is een enorm dynamisch dorp met alle faciliteiten dat 11.000 arbeidsplaatsen koppelt aan indrukwekkende natuurdomeinen verlevendigd door een enorm gevarieerd verenigingsleven.

Waar ziet Hans de volgende jaren nog verbeterpunten voor Beerse?

Het voltooien van de ontsluiting van onze centra en industriezones en zo het zwaar verkeer om te kunnen leiden is een belangrijke uitdaging. Ook het aantrekken van flexibele kinderopvang blijft een grote uitdaging. Op iets langere termijn moet er ingezet worden in het uitrollen van  een stadsregionaal plan duurzame energie.

Waarom kiest Hans voor BEERSEplus?

BEERSEPlus kijkt verder dan morgen en bekijkt de zaken op het niveau van de ganse gemeente/stadsregio. Het durft thema’s op tafel te leggen die belangrijk zijn voor een duurzame toekomst zoals plan duurzame energie, zorgcampus, Den Hout 2040, nieuwe woonvormen, kernversterking…etc.

Hans zijn speerpunten uit het programma?

  1. Verkeersveilige dorpscentra,
  2. Stadsregionaal plan duurzame energie
  3. Duurzaam openbaar vervoer

Een vraag voor Hans?