Plaats 3: Liliane Stevens

Liliane woont in de kern van Beerse in de Lindelaan samen met haar echtgenoot Paul. Samen hebben ze 3 kinderen (Cindy , Nico , Stephanie)en 4 kleinkinderen. Liliane werkt als bediende bij JanssenPharmaceutica

Waarom heeft Liliane een hart voor Beerse?

Liliane is als Beersenaar fier op alles wat er in Beerse te beleven valt.

Waar ziet Liliane de volgende jaren nog verbeterpunten voor Beerse?

Liliane ijvert voor een aangepast  parkeerbeleid in Beerse om zo de winkesltraten in Beerse ten volle te kunnen benutten.

Waarom kiest Liliane voor BEERSEplus?

BEERSEPlus heeft een boeiend programma voor jong en oud en alles komt recht uit het hart.De juiste stuurmensen aan het roer.

Liliane haar speerpunten uit het programma?

  1. Programma wegen/fiets-en voetpaden.
  2. Gezond financieel beleid verderzetten om te kunnen blijven investeren.
  3. Inzetten op wonen voor kansengroepen / demografische ontwikkelen en gezonde mix /levenslang wonen.