Plaats 21: Michel Van den Kerkhof

In 1994, heeft Michel samen met zijn vrouw Sandra hun hart verloren in het levendigeBeerse en besloten ze er zich te settelen. Ondertussen vele jaren later zijn ze nog steeds woonachtig in wijk Den Oosthoek samen met dochter Stephanie en zoon Brent die rasechte Beersenaren zijn!

Waarom heeft Michel een hart voor Beerse?

Hoewel oorspronkelijk zijn roots in Turnhout liggen is Michel fier zichzelf een Beersenaar te mogen noemen “Ons” dorp voor al onze inwoners met verschillende achtergronden trachten leefbaar te houden is één van de redenen waarom hij zich engageert in de lokale politiek.

Waar ziet Michel de volgende jaren nog verbeterpunten voor Beerse?

Hoewel in Beerse zwaar wordt ingezet op veiligheid stellen we vast dat ondanks al deze inspanningen onze dorpskern nog steeds niet gevrijwaard is van het zware doorgaande verkeer. Niet enkel creëert dit gevaarlijke situaties voor onze zwakste weggebruikers op de verschillende invalswegen naar de scholengemeenschappen… maar is dit ook zeer belastend voor onze infrastructuur. Hierop inzetten is de boodschap!

Waarom kiest Michel voor BEERSEplus?

Ik heb gekozen voor BEERSEPlus omdat het een partij is met stuk voor stuk geëngageerde mensen met een hart voor hun leefgemeenschap. Als kleine partij kunnen wij voor de volle 100% onszelf inzetten voor onze dorpgenoten zonder rekening te moeten houden met de agenda van een overkoepelende nationaal orgaan. Vrij nieuw zijnde in het politieke gebeuren heb ik dan ook al vaak kunnen vaststellen dat dit resulteert in mooie realisaties voor de burger. Tijdens het uitoefenen van mijn hobby krijg ik vaak te horen wat leeft in onze gemeente en daarom wil ik graag mee trachten een gepaste oplossing zoeken…

Michel zijn speerpunten uit het programma?

  1. Verkeersveilige Centra,
  2. Programma wegen/fiets-en voetpaden,
  3. Werken & wonen in Beerse