Op deze pagina geven we graag een reactie op de vragen die onze burgers stellen via de website jijkiest.be van de vrt.

Burgerparticipatie was, is en blijft voor BEERSEplus belangrijk om het beleid mee vorm te geven. Daarom omarmen wij graag dit initiatief van de nieuwsdiensten van de VRT om burgers te betrekken bij het lokale beleid door voorstellen, ideeën of suggesties te lanceren. Wij proberen steeds op een zo volledige mogelijke manier te antwoorden op deze vragen.

Slechte staat van de wegen in de Molenstraat en de Molenberg

Het wordt hoog tijd dat er na 20 jaar verwaarlozing molenstraat en molenberg de voetpaden worden her aangelegd. Het is hier zeer gevaarlijk om de voetpaden te betreden zonder u enkels om te slaan. vooral s’avonds en in de winterperiodes . Zelfs dan is de straat ook geen optie want die ligt er ook slecht bij .

Stefaan Conrardy vraagsteller op jijkiest.be

Ons antwoord:

Beste Stefaan,

Jouw vraag is zeer terecht. De Molenberg en de Molenstraat zijn beide in slechte staat. We kunnen al bevestigen dat onze schepen Dirk Proost alle subsidieaanvragen en papierwerk voor de heraanleg van de Molenstraat en de Molenberg in orde heeft gemaakt voor de volgende legislatuur.

BEERSEplus koos tijdens deze legislatuur om een omslag te maken in het beleid van openbare werken. Nieuw is dat we kiezen voor één werf voor alle werken in een straat of buurt. Dus naast de heraanleg van de weg, ook het aanleggen van fiets en voetpaden en het aanleggen of herstellen van bestaande rioleringen.

Omdat de rioleringen in de Molenstraat en de Molenberg al 30 jaar oud zijn, dient een heraanleg van de riolering te gebeuren. Hiervoor zijn we afhankelijk van de subsidies van Fluxys . Deze zijn ondertussen goedgekeurd. Dit voor het jaar 2020 – 2021. Indien we sneller zouden starten met de wegenwerken dan zouden beide straten de volgende jaren een werfzone blijven.

Door de werken te bundelen tot één werf kunnen we ook als gemeente de beste kwaliteit en het minste hinder garanderen.

Jeugdbeleid

Beste Ik vind het heel spijtig dat er in Beerse niet echt iets is voor ‘de jeugd’. Bv in Arendonk,Turnhout,Gierle,… zijn er allemaal heel veel mogelijkheden om uit te gaan. Dit is in Beerse niet het geval. Graag zou ik een voorstel doen om misschien eens te investeren in een zaal waar fuiven georganiseerd kunnen worden door de jeugd in Beerse. Het is ook mogelijk om dan als dorp zelf zo een beetje meer reclame te maken en zelf een centje bij te verdienen om zo bv. Het park te onderhouden of andere zaken mee te doen. Eigenlijk is er maar 1 keer per jaar iets te doen voor de jeugd en dat is het tuinfeest dus ik zou het fijn vinden als jullie hier misschien eens meer aandacht aan schenken. Alvast bedankt! Vriendelijke groeten Nicholas D.

Nicholas Donckers vraagsteller op jijkiest.be

Ons antwoord:

Beste Nicholas,

In de volgende jaren zal er al extra capaciteit komen omdat ons jeugdhuis “De Korridor” verhuist naar een nieuwe en vooral grotere locatie naast ’t Heilaar. Omdat deze nieuwe locatie minder grenst aan bewoonde gebouwen is het ook mogelijk om hier een ander soort feestjes te geven! We willen dan ook zeker met het bestuur van de Korridor,onze jeugdverenigingen en de jeugdraad in gesprek gaan om dit alle kansen te geven, en ze te ondersteunen waar nodig. We zien ook dat de site brug 5 sterk begint te leven door de verschillende zomerbars, waar ook de jeugd zeker terechtkan om te sporten en te chillen.

Daarnaast willen wij vanaf 2019 ook veel meer inzetten op een ruimer aanbod aan activiteiten voor jongeren tussen 14 en 20 jaar in samenspraak met de jongeren in Beerse en Vlimmeren.

Wij bedanken jouw alvast voor jouw input en nemen dit punt zeker mee na de verkiezingen!

Een belevingswandeling voor het gezin

Beerse telt een aantal prachtige natuurgebieden en speelzones. Voor de sporters en wandelaars is er ook heel wat infrastructuur voorzien. Met kleinere kinderen trekken mensen echter vaak naar andere gemeenten om met het gezin te wandelen. Denk aan de kabouterberg in Kasterlee, het Hekselienpad in Retie en het Pagadderpad in Dessel. Het gaat om korte, gethematiseerde wandelingen met onderweg opdrachten en klautermogelijkheden. Water trekt ook altijd erg aan bij kinderen. Met een bijhorend boekje of app, geleide wandelingen, vertelmomenten, … trekken ouders misschien sneller met hun kinderen naar de natuur. Ook voor het toerisme in onze mooie gemeente zeker een publiekstrekker, die financieel zeker mogelijk moet zijn.

Geert Wouters vraagsteller op jijkiest.be

Ons antwoord:

Beste Geert,

Jouw vraag is zeer terecht. BEERSEplus ziet zoals jij nog veel mogelijkheden om met het thema toerisme creatief aan de slag te gaan, vooral in combinatie met onze prachtige natuur.  In ons programma zijn hier concrete acties over opgenomen.

Als partij die staat voor vernieuwing en innovatie willen met de volgende jaren verschillende routes met geocaching aanbieden aan onze inwoners en bezoekers. Kindvriendelijke routes zullen hierbij ook zeer opgenomen worden. Zoals we al in de Epelaar al een sportzone aanlegden kan er in andere natuurgebieden of openbare domeinen gekozen worden om kindvriendelijke belevingszones aan te leggen zoals jij voorstelt. Een Blotevoetenpad of educatieve wandelingen in de Eksterheide. We nemen jouw voorstel zeker mee in ons programma!

Kerkplein openhouden als parking

De voorzijde van het kerkplein moet openblijven als parkeerplaats. Ze was broodnodig en is dat nog steeds.

Willem Bols vraagsteller op jijkiest.be

Ons antwoord:

Beste Willem,

Dit is een punt uit het programma bij BEERSEplus van 2012, dat we zeer snel hebben gerealiseerd. We zijn zeer tevreden met het resultaat en zullen ook na 2018 het kerkplein als parking blijven aanbieden!

Veilig verkeer

In januari 2018 werd het volgende meegedeeld via de nieuwsbrief :”In 2018 krijgt de verkeerssignalisatie in Beerse en Vlimmeren een grondige update. Alle borden die niet meer goed leesbaar zijn of niet meer voldoen aan de huidige normen, worden vervangen. ” Er is nog HEEL VEEL TE VERVANGEN, aan dit tempo zal dat niet lukken voor de verkiezingen. Blijkbaar is VEILIG VERKEER niet aan de orde. Dus : vervangen van ALLE niet meer te lezen en/of onnodige (zoals borden snelheidsbeperking 70 km/h op de Rijkevorselseweg vervangen/weghalen.xx

REUNES WILLY vraagsteller op jijkiest.be

Het ‘fietspad’ langs de Schransdriesstraat is die naam niet waardig. Hobbelig is een eufemisme. De beklinkering is ronduit gevaarlijk. Een heraanleg is dringend noodzakelijk, vooral omdat het door veel kinderen gebruikt wordt die naar school fietsen. In plaats van klinkers of beton zou men – overigens voor alle fietspaden – beter kiezen voor een asfaltlaag.

Paul Neefs vraagsteller op jijkiest.be

Een 30 km/h zone in geconcentreerde woongebieden zoals het centrum, typische woonwijken. Het zware vervoer door het centrum aan banden leggen.

REUNES Willy vraagsteller op jijkiest.be

Ons antwoord:

Beste Willy,
Beste Paul,

Dat verkeersveiligheid voor BEERSEplus onbelangrijk zou zijn moeten we tegenspreken. We ondernamen de laatste jaren verschillende acties om de verkeersveiligheid te verhogen. Zo worden gevaarlijke punten structureel aangepakt bv. het kruispunt van de Schransdriesstraat en de Kapelstraat. Daarnaast zitten de plannen voor een ontsluitingsroute voor het zwaar verkeer in de laatste fase. Hierdoor kunnen we de garantie geven dat het zwaar verkeer ten laatste tegen 2022 uit het centrum en Den Hout zal verdwijnen.

Verkeersborden:
Voor de verkeersborden loopt op dit moment een openbare aanbesteding en deze zullen binnenkort vervangen worden.

Het nieuwe dienstencentrum - NDC

Daar de mening van de bevolking met 75% van de stemmen heel duidelijk tegen het NDC is, zou het mooi zijn mocht daar naar geluisterd worden en de renovatie plannen terug boven gehaald worden of er een andere, wel geschikte locatie gevonden word.

Nick Verschueren vraagsteller op jijkiest.be

Het gemeentebestuur wil een nieuw gemeentehuis bouwen in het park in het centrum.:

  1. Hierdoor verdwijnt de groene long uit het centrum. Er zijn betere plaatsen beschikbaar
  2. Dit project is ter eer en glorie van onze eerste schepen
  3. Financieel wordt alleen de aannemer er goed van
  4. De diensten de er gecentraliseerd zouden worden, kunnen nooit allemaal in het gebouw
  5. Er worden constant tekeningen gepubliceerd die geen realistische weergave zijn van de werkelijkheid

Wilfried van Hamme vraagsteller op jijkiest.be

Vorig jaar was er een voorstel om in Beerse een nieuw gemeentehuis te plaatsen. Er is hier een referendum gehouden en het volk had nee gestemd. Dit is echter genegeerd en nu komt er toch een gemeentehuis. Dus mijn voorstel: geen nieuw gemeentehuis!

Thomas De W vraagsteller op jijkiest.be

Ons antwoord:

Beste Wilfried, Thomas en Nick,

Bedankt voor jullie vragen en opmerkingen over het NDC – het nieuwe dienstencentrum.

Als architecten van het idee en de beheerders van de uitvoeringvan deze plannen blijven wij een grote voorstander van het NDC. De meeste vragen en opmerkingen die jullie geven kunnen jullie terugvinden op de website ndc.beerse.be/veelgestelde-vragen 

Deze website is een onafhankelijke website opgesteld door onze gemeentelijke diensten die in alle objectiviteit een antwoord geeft op de meest voorkomende vragen rond dit project.

Een project ter eer en glorie van onze eerste Schepen?

BEERSEplus kiest er als partij met een positief verhaal voor om NOOIT op de man of de vrouw te spelen, maar te gaan voor inhoudelijke argumenten. We betreuren dan ten zeerste deze communicatie over onze schepen. Al onze mandatarissen werken en handelen steeds in eer en geweten in hun mandaat. Via deze weg willen wij nogmaals onze oproepen herhalen om het debat in aanloop van de verkiezingen sereen en inhoudelijk te houden!

Raadgevend referendum

Een meerderheid van de deelnemers aan het raadgevend referendum stemde inderdaad tegen dit project. Jammer genoeg moesten wij vaststellen dat er nogal wat Fake News door de tegenstanders werd verspreid en hebben wij de bezorgdheden van onze burgers ten harte genomen in de verdere uitwerking van het project.

Daarnaast was er ook maar 33% van de stemgerechtigde inwoners zich komen uitspreken op het raadgevend referendum, terwijl het dossier nog volop in opmaak was. Wij hebben sterk rekening gehouden met opmerkingen en zijn gekomen tot een evenwichtig project in een hovenpark van meer dan 30.000m², dat nog werd uitgebreid en verenigd door de afbraak van ’t Gerucht en een grondruil. Dit project creëert kernversterking, een uniek loket voor burgers, één groen centraal belevingspark en is een voorbeeld qua duurzaamheid zowel qua materialen, energie als mobiliteit. Tot slot is het een hefboom om ons gemeentelijk budget de volgende jaren gezond te houden.