Bestuursakkoord voorgesteld

By jeroen|januari 31, 2019|Geen categorie|

Vanavond werd op de gemeenteraad het bestuursakkoord tussen BEERSEplus en CDE-Vlim.be voorgesteld. BEERSEplus en CDE-Vlim.be gaan de komende 6 jaar voor een duurzaam, participatief en innovatief beleid in samenwerking met een hele rijke waaier aan verenigingen, organisaties en ondernemingen. In dit bestuursakkoord dat al in ruime mate rekening houdt met input van bovenstaande groepen, wordt ingegaan op alle aspecten van zowel gemeente, OCMW, AGB en scholengemeenschap Dit bestuursakkoord zal inhoudelijk verwerkt

Read More

Dossier ontsluiting Beerse

By jeroen|september 17, 2018|Geen categorie, wijblijvenbruggenbouwen|

Het weren van het zware vrachtverkeer uit de woonkernen van Beerse is een BEERSEplus belofte waaraan al enkele jaren zeer hard wordt gewerkt. We ijveren voor een goede oplossing waarbij de vele vrachtwagen van en naar de fabrieken langs het kanaal niet meer door heel Beerse rijden op wegen die daar niet voor geschikt zijn. Voor een goede ontsluiting van de kanaalzone is een masterplan opgemaakt dat we in verschillende stappen de

Read More

BEERSEplus wil blijven investeren in kernversterking

By jeroen|september 17, 2018|Geen categorie|

In de afgelopen periode ondernam BEERSEplus al diverse acties om onze dorpscentra te versterken. Deze ingeslagen weg willen wij de volgende jaren verder bewandelen. Hierbij zal het nieuw te bouwen dienstencentrum een belangrijke rol spelen.  Het nieuwe dienstencentrum (NDC). Door het nieuwe dienstencentrum centraliseren wij de diverse diensten die verspreid zijn over onze gemeente in één loket voor de burger en dit in het centrum van Beerse. Daarnaast zullen de

Read More

#Wijbijven leuke activiteiten organiseren: Quiz je mee?

By jeroen|september 2, 2018|Geen categorie|

Op zaterdag 6 oktober is het de jaarlijkse algemene quiz van BEERSEplus.   Praktisch: *INSCHRIJVEN: greetmosa@telenet.be of via onderstaand formulier  AANVANG: De deuren gaan open om 19u00 en we starten zoals steeds stipt om 19u30. AANTAL DEELNEMERS: Per ploeg kan je met maximaal 6 pers deelnemen. DEELNEMERSBEDRAG: €3 / persoon

Upgrade gronden Eikenstraat en Heibergstraat naar extra groene belevingsplek.

By jeroen|augustus 4, 2018|Geen categorie, wijblijven inzetten op vernieuwing|

In 2017 verwierf de gemeente Beerse samen met de Provincie Antwerpen de gronden gelegen tussen de Heibergstraat en de Eikenstraat. BEERSEplus stelt voor om van deze terreinen een groene belevingsruimte te maken voor de inwoners van Beerse.  Waarom kocht de gemeente een stuk grond van 1.1 hectare? Deze gronden zijn ingekleurd als natuurlijk overstromingsgebied voor de Laak. Om te voorkomen dat deze gronden ooit bebouwd zullen worden is er beslist om

Read More

BEERSEplus versterkt de wijken in Beerse

By jeroen|juli 27, 2018|Geen categorie|

De wijken in Beerse konden de afgelopen bestuursperiode genieten van verschillende acties om hun werking uit te breiden en te versterken. BEERSEplus maakte het mogelijk dat wijken gezamenlijk investeringen deden in hun werking via een wijkbegroting. Er werden nieuwe initiatieven opgestart, permanente opslagruimte ter beschikking gesteld en er volgde een erkenning voor een nieuwe wijk. Burgerbegroting: Hierover kan je alles terug lezen op ons vorige nieuwsbericht  Nieuwe initiatieven: De wijken in Beerse konden

Read More

Versterking van de duivenbondstraditie in Beerse

By jeroen|juli 9, 2018|Geen categorie, wijblijven kansen creëren|

In de volgende beleidsperiode wil BEERSEplus op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor de duivenbond die zich op dit moment nog bevind achter de bibliotheek. Door de ontwikkeling in 2020 van de terreinen waar nu de bibliotheek gevestigd is, zullen ook de lokalen verdwijnen waar op dit moment de duivenbond gelokaliseerd is. Hierover voerde BEERSEplus in het verleden al enkele gesprekken met de betrokken organisatie. BEERSEplus engageert zich in

Read More

Samenwerking OCMW – gemeente zorgt voor besparingen

By jeroen|juni 15, 2018|Geen categorie, wijblijven kansen creëren|

Op de gemeenteraad kon met de jaarrekening 2017 opnieuw een erg positief resultaat worden neergelegd. Dit is voor het grootste stuk te wijten aan samenwerkingsverbanden tussen OCMW en gemeente. In het meerjarenplan zakt de schuld hierdoor met 2 miljoen onder het niveau van het begin van de bestuursperiode. De schuld daalde eind 2017 met meer dan 35% tov 2012, en toch stijgen de investeringen in de gemeente, dit geeft aan

Read More

Wij blijven inzetten op veiligheid!

By jeroen|februari 19, 2018|Geen categorie, wijblijvenpositief|

Enkele weken geleden presenteerde de politiezone Turnhout, waar Beerse deel van uitmaakt haar jaarlijkse cijfers. In het kader van het thema veiligheid houdt BEERSEplus de vinger aan de pols om verder de veiligheid in onze gemeente te vergroten. Binnenkort zal dan ook de politie met een breder plan komen om de veiligheid in onze gemeente, en de politiezone Turnhout te  verbeteren en te vergroten. Verkeersveiligheid De lokale veiligheidsprioriteiten op dit moment zijn / Wat

Read More

Beperkte uitbreiding Adams NV gunstig geadviseerd indien voorwaarden voldaan

By jeroen|september 14, 2017|Geen categorie|

De firma Adams Polendam diende een aanvraag tot planologisch attest in voor de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. De Vlaamse Overheid is bevoegd om over die aanvraag een beslissing te nemen. Het college van burgemeester en schepenen werd om advies gevraagd en geeft gunstig advies over de uitbreiding op kort termijn mits Adams aan een aantal duidelijke voorwaarden voldoet. De uitbreiding op lange termijn werd ongunstig geadviseerd. Adams Polendam diende in augustus

Read More