Ken jij al de solidariteitsraad van Beerse?

By jeroen|april 28, 2018|wijblijven drempelsverlagen|

De solidariteitsraad is een erkende adviesraad van de gemeente Beerse. Dit orgaan is op zoek naar (extra) leden en helpende handen voor hun projecten.

De solidariteitsraad brengt advies uit over solidariteitsprojecten en ontwikkelingswerk. Ze is samengesteld uit verenigingen van Beerse die werken rond Derde en Vierde wereld. Hun opdracht en bedoeling is om rond deze problematiek beter samen te werken en nieuwe initiatieven op te zetten. Verder wil de raad een aanbod doen naar scholen, andere verenigingen en de bevolking toe die iets organiseren rond Derde of Vierde wereld.

Twee keer per jaar organiseren ze een algemene vergadering. Daarnaast gaan ze via diverse werkgroepen dieper in op bepaalde aspecten van het werkingsgebied, zoals: 11.11.11-campagne,Fairtrade-gemeente, sensibiliseringsacties rond duurzame ontwikkelingsdoelen, … .

NGO’s en/of solidariteitscomités die gevestigd zijn in Beerse en/of er een actieve werking ontplooien en bovendien rond dat thema werken, kunnen lid worden van de solidariteitsraad. Ook inwoners van onze gemeente die niet gebonden zijn aan een organisatie maar zich toch willen engageren via de solidariteitsraad, zijn meer dan welkom!

Benieuwd? Kom dan zeker eens luisteren op de algemene vergadering op dinsdag 12 juni om19.30 uur in de reserveloge van GC ’t Heilaar (ingang via artiesteningang achteraan). Meer informatie op www.beerse.be/solidariteitsraad

Share this Post: