Den Hout 2040 als inspiratieproject burgerparticipatie in Vlaanderen?

By jeroen|maart 31, 2018|wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijven kansen creëren, wijblijvenbruggenbouwen, wijblijvenpositief, wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

In het jaarverslag van vormingsplus 2017 blikte onze schepen Stefan Poortmans terug op het participatie project Den Hout 2040. Dat als inspiratiebron kan dienen voor andere gemeente in Vlaanderen.

Jaarverslag Vormingsplus

BEERSEplus is dan  ook zeer trots op onze lijsttrekker Stefan Poortmans die een vierpagina tellend interview gaf over het onderwerp in het jaarverslag van Vormingsplus als schepen van ruimtelijke ordening. Het volledige artikel kan u hier dowloaden in <<jpg formaat>> of <<pdf formaat>>.

Ook het volledige dossier met meer informatie over Den Hout 2040 is terug te vinden op onze website. Hieronder geven we graag nog eens de grote lijnen van dit project mee.

Stefan Poortmans in het jaarverslag van vormingsplus over burgerparticipatie

Den Hout 2040 kort nog eens samen gevat. – Wat is den Hout 2040 als concreet plan?

Den Hout 2040 is een groot masterplan om de buurt van den Hout 2040 op te waarderen als buurtkern naar een volwaardige dorpskern zoals het centrum als Vlimmeren. Het idee is ontstaan toen de gemeente, bouwbedrijf Roefs als de Kerkfabriek op Den Hout  tegelijkertijd met hun bouwvolumes aan de slag wilde gaan.

Burgerparticipatie toegepast om dit project. – waar zijn we vertrokken

Voor BEERSEplus stond, staat en zal burgerparticipatie centraal staan in het nieuwe beleid, ook voor het project Den Hout 2040 . Wat we ten alle tijden wilde voorkomen was Den Hout zwart zou kleuren van protestvlaggen omwille van een project dat van hogerhand werd opgelegd. Bij BEERSEplus geloven wij dat het anders kan. Dat we onze burgers moeten betrekken in de plannen voor hun directe omgeving en dat we een draagvlak hiervoor moeten creëren. Burgers als ambassadeur voor het project in hun omgeving.

Burgerparticipatie toegepast om dit project. – de visie en ambitie

Den Hout 2040 is veel meer dan enkel een participatietraject, want het is ook nieuwe manieren van wonen, die nog niet gezien is in onze landelijke regio. Vanuit deze invalshoeken wilde wij verwerken in het project Den Hout 2040. De ambitie en de visie ligt hierbij duidelijk op betaalbare, kwalitatieve woningen in een open en kwalitatieve ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Burgerparticipatie toegepast om dit project. – concreet toegepast

De Vlaamse bouwmeester kon in 2017 zijn visie omtrent ruimtelijke ordening in 2040 toelichten. Concreet pleit de Vlaamse bouwmeester ervoor om zeer compact in de hoogte te gaan wonen en de buiten terug te geven aan de natuur, landbouw, toerisme, … Vanuit de gemeente Beerse hebben wij zijn visie aangepast aan onze Kempische situatie, den Hout 2040 zal hiervoor als voorbeeld dienen voor de volledige Kempen, en andere landelijke regio’s in Vlaanderen.

Onze buurtbewoners werden uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende droomdagen. Hierbij peilde we naar hun verwachtingen van een nieuwe dorpskern, de gevraagde verwachtingen, voorzieningen en diensten die ze nu missen of wensen in de toekomst. Dit kan gaan zowel over grotere mobiliteitsvraagstukken, maar ook zeer concreet over zeer kleine vragen zoals een bankautomaat. De  eerste twee sessies van dit project werden enthousiast en warm onthaald door de buurtbewoners. Op de derde sessie was de sfeer minder positief toen er tegenkanting kwam op de complete voorstellen.

Den Hout 2040 – Hoe gaan we in 2018, 2019, de toekomst hierin verder

Ondanks de tegenkanting van enkele noemen wij dit participatieproject graag een groot succes. In plaats van te vertrekken van een dorpskern die vol zou staan met zwarte vlaggen hebben we het protest beperkt tot een zeer klein actiecomité met bezwaren.

De architecten en het ontwerpbureau zijn ook terug aan de slag gegaan met de ontwerpen. Net zoals in een huishouden moet er bij een bouwproject gekozen worden waar het geld wordt in geïnvesteerd. Daarbij zoeken wij nog de gulden middenweg tussen het budget, de adviezen van de Vlaamse bouwmeester en de verzuchtingen van de omwonende en de bezwaren van het actie comité

BEERSEplus ziet voor de drie eigenaars in deze projectzone uiteindelijk dezelfde uitdagingen. Als iedere eigenaar vanuit zijn individuele belang had vertrokken zou het geen enkel van hen alleen gelukt zijn. Daarnaast is de inbreng van de meeste buurtbewoners een extra troefkaart in handen. Eén plus één zal in dit project minstens drie worden als het aan BEERSEplus ligt.

Share this Post: