60.000 euro voor project rond armoedebestrijding en activering van kwetsbare gezinnen.

By jeroen|maart 29, 2018|wijblijven drempelsverlagen, wijblijven kansen creëren|

De gemeenteraad van 29 maart nam kennis van een toegekend Vlaams project uit 2017 van €60.000 dat inzet op een intensieve vorm van armoedebestrijding bij kwetsbare gezinnen met een lage werkintensiteit. Hierbij staat (her)activering in de arbeidsmarkt van deze mensen centraal. Beerse werd samen met 14 andere gemeente in Vlaanderen geselecteerd om een gelijkaardig project uit te rollen op het lokale niveau.

Een intensieve vorm van armoedebestrijding bij kwetsbare gezinnen.

De Vlaamse administratie en het departement armoede bestrijding waren in de eerste plaats op zoek naar projecten die inzette op een zéér intensieve vorm van armoede bestrijding. Concreet wordt er ingezet dat er op een actieve manier contact wordt gelegd met gezinnen waarvan de ouders weinig tot niet beroepsmatig actief zijn.  Bijvoorbeeld door spontane huisbezoeken of het inschakelen van onze lokale brugfiguren, problemen binnen het gezin aan te pakken, ed.

Het project bestaat uit verschillende pijlers, maar de belangrijk zijn de volgende:

  1. We proberen gezinnen te bereiken die zeer moeilijk bereikbaar zijn voor onze gemeentelijke of regionale diensten zoals de VDAB, het OCMW of het CAW. Belangrijk zijn hierbij de brugfiguren die reeds actief zijn in de gemeente Beerse. Daarnaast proberen we het lokale middenveld dat wel al in contact kwam met deze doelgroep te betrekken in het project .
  2. We verhogen die werkintensiviteit van deze gezinnen om op deze manier de gezinnen uit de (kans) armoede te tillen. Hierbij proberen wij met dit project op een structurele en duurzame manier deze gezinnen vooruit te helpen.
  3. We ondersteunen op een integrale manier deze gezinnen en wij gaan op diverse terreinen de drempels verlagen zodat de gezinnen toegang vinden tot de juiste ondersteuning.
  4. We trachten de ontwikkelingskansen van (jonge) kinderen te verhogen en de andere problematieken binnen het gezin aan te pakken. Bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of geweld binnen het gezin.

Een job vinden is, en blijft de manier om uit de armoede te komen.

Kortom, de gemeente Beerse spant zich in om iedereen te activeren uit de bevolkingsgroepen die in aanmerking komen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Hierbij ook de meest kwetsbaarste mensen. Hierbij proberen we deze kansenarme gezinnen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Want een degelijk loon is nog steeds de beste manier om armoede te voorkomen en te zorgen, dat volwassenen en vooral kinderen niet in (kans) armoede moeten opgroeien.

Ieder kind dat in armoede moet opgroeien is er één te veel. Arbeid en het bijhorende eigen inkomen zijn de beste bescherming tegen armoede. Daarom is het zeer belangrijk dat het OCMW en de gemeente Beerse zich actief engageren om deel te nemen aan dit type van Vlaamse projecten waarbij activering centraal staat – Annemie Luts OCMW raadslid voor BEERSEplus

 

Share this Post: