Wij blijven inzetten op veiligheid!

By jeroen|februari 19, 2018|Geen categorie, wijblijvenpositief|

Enkele weken geleden presenteerde de politiezone Turnhout, waar Beerse deel van uitmaakt haar jaarlijkse cijfers. In het kader van het thema veiligheid houdt BEERSEplus de vinger aan de pols om verder de veiligheid in onze gemeente te vergroten. Binnenkort zal dan ook de politie met een breder plan komen om de veiligheid in onze gemeente, en de politiezone Turnhout te  verbeteren en te vergroten.

Verkeersveiligheid

De lokale veiligheidsprioriteiten op dit moment zijn / Wat is de doelstelling?

Door middel van preventie, ontrading, regulerend optreden, repressie waar nodig en nazorg, een fundamentele bijdrage leveren tot een betere verkeersveiligheid en verkeersvlotheid.

Om het aantal verkeersongevallen verder te laten dalen en om het lichamelijke letsel verder te reduceren, moet de snelheid omlaag en moeten alcohol en drugs in het verkeer verder krachtdadig bestreden worden.

Meer informatie over dit onderwerp op de website van de politiezone Turnhout

In het kader van verkeersongevallen met letsel dalen de cijfers jaar na jaar!

Drugsoverlast

De lokale veiligheidsprioriteiten op dit moment zijn / Wat is de doelstelling?

Repressief optreden tegen dealers en producenten en de overlast in de buurt van vooral het uitgaansleven, scholen en plaatsen waar vooral jongeren komen, onder controle houden.

Ook de nazorg is belangrijk. Drugsgebruikers worden door de Politie Regio Turnhout aangemoedigd om zich te laten begeleiden door deskundigen om te stoppen met het drugsgebruik. In geval van minderjarige gebruikers worden de ouders geïnformeerd.

cijfers! Hoge drugscijfers zeggen dus weinig of niets over de omvang van het drugsprobleem in de samenleving, maar wel over de activiteiten van de politie in haar aanpak van dit fenomeen. In het kader van drugs treedt de politie immers vooral proactief op, dus zonder voorafgaande oproep, aangifte of klacht van een burger.

Belangrijke opmerking bij de gegeven cijfers: Hoe meer de politie controles en opsporingen doet en onderzoek verricht naar drugs, hoe hoger de cijfers

Inbraken 

De lokale veiligheidsprioriteiten op dit moment zijn / Wat is de doelstelling?

Het aantal woninginbraken en diefstallen in woningen op zijn minst doen stagneren en liefst doen dalen en de bevolking zodoende een beter veiligheidsgevoel geven. Ook die inbraken in bedrijven en handelspanden krijgen onze prioritaire aandacht.

Uitleg bij de cijfers

1. Woninginbraken

Inzake woninginbraken treedt de politie reactief op, dus na oproep, aangifte of klacht van een benadeelde burger. Het ‘dark number’ (= aantal niet-aangegeven feiten) ligt wellicht vrij laag.

2. Diefstal in woning

Indien we naast woninginbraken ook de diefstallen in een woning (dus zonder braak te plegen bv omdat de deur los was) meetellen, dan registreren we voor beide samen de volgende aantallen:

3. Inbraken in bedrijven en handelspanden

ook de inbraken in bedrijven en handelspanden behoren tot het fenomeen waar we prioritair op inzetten. We registreerden de volgende inbraken:

Overige overtredingen:

Milieu overtredingen 

De lokale veiligheidsprioriteiten op dit moment zijn / Wat is de doelstelling?

De prioritaire doelstelling is om, waar mogelijk, via ‘bemiddeling’ en ‘probleemoplossend werken’ deze problemen op te lossen. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de wijkagenten. Pas in tweede orde en ook voor grotere milieuproblemen zal eerder verbaliserend opgetreden worden door de dienst milieupolitie en team leefmilieu. Ook in geval van verbaliserend optreden moet de oplossing van het probleem prioritair blijven. Enkele voorbeelden zijn: inbreuken op de stedenbouw en ruimtelijke ordening. Inbreuken op verboden reclame. Inbreuken op natuurbehoud. Inbreuken op de dierenbescherming

Straat criminaliteit

De lokale veiligheidsprioriteiten op dit moment zijn / Wat is de doelstelling?

De te bereiken doelen zijn: het onveiligheidsgevoel van de bevolking en de overlast in probleembuurten verminderen/beperken.  Deze cijfers bevatten onder andere: Diefstallen met geweld op de openbare weg (afrukken handtas, mobbing, .). Gauwdiefstal en zakkenrollerij. Vandalisme + vernietiging. Slagen en verwondingen op de openbare weg. Bedreigingen op de openbare weg

Fietsdiefstallen 

De lokale veiligheidsprioriteiten op dit moment zijn / Wat is de doelstelling?

Het aantal fietsdiefstallen doen dalen en het aantal teruggevonden fietsen die aan de rechtmatige eigenaar kunnen terug bezorgd worden doen toenemen. De aantallen hieronder vermeld bevatten de fietsdiefstallen die aangegeven werden bij de politie. Wellicht zitten we hier met een groot ‘dark number’ (= fietsdiefstallen die niet aangegeven werden bij de politie).

Share this Post: