Oproep: werk mee aan een veilige mobiliteitsomgeving van onze scholen!

By jeroen|februari 13, 2018|wijblijvenbruggenbouwen, wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

Co Creatie – samen een beleid uitwerken met onze inwoners zijn en blijven belangrijk voor BEERSEplus. In dit kader lanceert de gemeente Beerse nu het project Route2school in samenwerking met de stadsregio Turnhout.

ROUTE2SCHOOL

Route2school helpt scholen en gemeenten bij het maken van een grondige analyse van de verkeersveiligheid op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. Hiervoor werken alle scholen in de gemeente Beerse samen met het gemeentebestuur, met een verdere samenwerking binnen de Stadsregio Turnhout (Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout). De samenwerking binnen de Stadsregio is belangrijk omdat veel van onze kinderen secundair onderwijs volgen in Turnhout.

Samen een beleid creëren MET leerlingen, ouders, leerkrachten en alle burgers uit onze gemeente!

Om dit project te doen slagen is samen een beleid uittekenen, en dat kan je dit keer letterlijk nemen enorm belangrijk! BEERSEplus roept daarvoor de hulp in van onze inwoners! In de eerste plaats leerlingen zelf, maar ook ouders, grootouders, leerkrachten, burgers op verkeersknelpunten,… kortom iedere burger kan input leveren in dit project.

Via Route2School krijgt iedereen de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op schoolroutes te melden én kan je ook mee nadenken over mogelijke oplossingen. Zo willen we samen met jou, als burger op zoek gaan naar een betere verkeersveiligheid van onze kinderen!

Warme oproep!

Iedere inbreng is heel belangrijk om de verkeersveiligheid van onze schoolgaande kinderen mee te verbeteren! Surf snel naar www.route2school.be. Tot en met vrijdag 30 maart 2018 verzamelen zij zoveel  mogelijk data. Vergeet – bij melding van mobiliteitsknelpunten – zeker geen foto’s mee op te laden! Die zijn erg nodig om de juiste interpretatie en analyse van het knelpunt te maken. (zie het voorbeeld hieronder)

Na 30 maart

Gaan we met de verzamelde date een grondige analyse organiseren vanuit de gemeente, samen met de politie en de scholen. Grensoverschrijdende problemen zullen verder besproken worden binnen de Stadsregio. Zoals steeds is een terugkoppeling enorm belangrijk voor BEERSEplus na een participatiemoment. Daarom zal de gemeente uitgebreid en volledig communiceren over de resultaten over dit project. Zo blijft iedereen op de hoogte welke stappen wij in de toekomst gaan ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 

 

 

Share this Post: