Beerse investeert verder in de verenigingen via sociale tewerkstellingsprojecten.

By jeroen|februari 12, 2018|wijblijven drempelsverlagen, wijblijven kansen creëren|

Niet iedereen heeft even gemakkelijk op onze arbeidsmarkt. FluxGo vzw en de gemeente Beerse werken daarom intensief samen om personen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt te activeren en kansen te bieden op arbeidservaring. Hiervoor wil de gemeente haar beschikbare arbeidsplaatsen ter beschikking stellen de erkende verenigingen in onze gemeente. Op deze manier willen wij ook verder investeren in onze verenigingen!

Wat is er nieuw in 2018?

Het gemeentebestuur geeft jaarlijks een toelage aan het sociale tewerkstellingsproject FluxGo vzw, en in ruil daarvoor mag de gemeente Beerse voor een bepaald uursaldo manschappen inzetten bij klussen zoals de opbouw en afbraak bij evenementen, onderhoud toeristische infrastructuur ed.

De gemeente Beerse wil blijven investeren in dit project en wil dit nu verder doortrekken naar erkende verenigingen van onze gemeente die een evenement voor ruim publiek organiseren in onze gemeente en die (tijdens de kantooruren) hulp bij opbouw en afbraak kunnen gebruiken.

Concreet voor onze verenigingen?

Kan jouw vereniging tijdens een evenement wel een helpende hand gebruiken bij de opbouw of afbraak? Doe dan zo snel mogelijk een aanvraag via dit e-formulier. Er zijn wel arbeidsvoorwaarde gekoppeld aan deze aanvraag, meer informatie hierover is steeds te verkrijgen bij Lotte Peeraer

Wat en wie is FLuxGo vzw? 

Graffiti-tekening aan het onthaal van FluxGo. hart, missie en visie samengevat van de organisatie

De missie van FluxGo vzw is dat Iedereen recht heeft op tewerkstelling. Arbeid is het beste middel om zichzelf te ontplooien en te integreren in de maatschappij. Daarom werkt FluxGO projecten uit voor personen die aan de rand staan van onze maatschappij zodat zij nieuwe kansen krijgen.

FluxGO focust zich op tewerkstellingsprojecten van laaggeschoolden en risicogroepen op de arbeidsmarkt. Door een intense begeleiding en opleiding van het personeel, en de aandacht van een aantal essentiële waarden.

Als erkende organisatie voor sociale economie vervult FluxGO enerzijds taken die niet haalbaar zijn binnen het commerciële circuit en stelt de organisatie anderzijds mensen tewerk die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans maken.

FluxGO levert daarom niet minder goed kwaliteitswerk af. Dankzij een intense en continue begeleiding van het personeel door een team van coördinatoren en ploegbazen krijgen de klanten waar voor hun geld.

Share this Post: