PWA wordt Wijk-werken

By jeroen|januari 21, 2018|wijblijven drempelsverlagen, wijblijven kansen creëren|

Vanaf 1 januari maakte het PWA-systeem (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) in Vlaanderen plaats voor het nieuwe wijk-werken; Wijk-werken is bedoeld als activerende maatregel voor werklozen die drempels ervaren bij het zoeken naar werk op de gewone arbeidsmarkt. 

Scholen kunnen gebruik maken van een “klaar over” via het nieuwe wijk-werken

Via wijk-werken kan een werkloze enkele uren per week, met een maximum van 60 uur per maand en 630 uur in een jaar werkervaring opdoen dicht bij huis. Het gaat daarbij om klussen voor particulieren, gemeente, scholen ,vzw’s… tegen een vergoeding van €4.10 per uur boven op de werkloosheidsuitkering of het leefloon. Meer info over welke taken in aanmerking komen voor wijk-werk, vind je op https://www.vdab.be/wijk-werken/activiteitenlijst.

Verschil met het oude systeem

Een groot verschil met het oude PWA-systeem is de beperking in de tijd. Voortaan wordt deze maatregel beschouwd als een tijdelijk opstapje naar werk dat past in het individueel traject van de werkzoekende. Binnen het jaar wordt de werkzoekende geacht de volgende stap te kunnen zetten in zijn traject naar werk. Werken als wijk-werker kan dus maar voor maximum 12 maanden (6 maanden, 1 keer verlengbaar met 6 maanden)

Wat bedraagt de prijs en hoe is dit georganiseerd voor de afnemer van de diensten?

Wie gebruikmaakt van wijk-werk, moet daarvoor betalen met gebruikerscheques die voor particulieren fiscaal aftrekbaar zijn (30%), vergelijkbaar met het systeem van de dienstencheques. De prijs van een cheque voor 1 uur bedraagt 6.95 per cheque. Deze organisatie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de VDAB, het OCMW’s en gemeente binnen de stadsregio Turnhout . 

Wat betekent dit voor de gebruikers die in het verleden al PWA-werker waren?

Er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel ben is de werkzoekende ingeschakeld in een VDAB-traject naar ander werk; dan is wijk-werken nog wel mogelijk, maar wel tijdelijk. Ofwel krijg krijgt de werkzoekende de mogelijkheid om toch onbeperkt als wijk-werker aan de slag te blijven. Via de VDAB komt de gebruiker te weten of hij/zij daarvoor in aanmerking komt.

Er zijn in algemeen 2 regels die te volgen zijn:

De werkzoekende is voor 30 september ingeschakeld in een VDAB-traject naar ander werk
De VDAB zal de werkzoekende verder begeleiden in de zoektocht naar werk. Dat kan zijn:

  • actief zoeken naar een job.
  • een opleiding of (bij)scholing volgen.
  • tijdelijke werkervaring opdoen op een leerwerkplek: wijk-werken (max. 12 maanden), een stage volgen, …

Het is belangrijk dat de werkzoekende steeds actief meewerkt aan het traject dat door de VDAB is uitgestippeld.

De werkzoekende is op 30 september niet ingeschakeld in een VDAB-traject naar ander werk 

De werkzoekende is nog steeds aan de slag met een PWA-overeenkomst  OF de werkzoekende kreeg minstens 100 PWA-cheques uitbetaald tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2017

De werkzoekende wordt wijkwerker, en je kan dat indien nodig onbeperkt blijven!

  • De werkzoekende voert gelijkaardige taken uit als voorheen
  • De werkzoekende wordt begeleid door de VDAB of het OCMW en moet actief meewerken aan alle afspraken en voorstellen van de bemiddelaar
  • Het is mogelijk dat de werkomgeving van de werkzoekende verandert: lichte wijziging in de taken of werkuren, werken voor een andere gebruiker, andere contactpersonen of opdrachtgevers, …

Waar kan je terecht voor meer informatie? 

Je kan de gemeente Beerse contacteren op de volgende momenten en met de volgende gegevens:

Sociaal Huis Beerse: Suzy Van Rooy

  • maandag van 9u00 – 12u00 & 13u00 – 16u00
  • woensdag en donderdag van 9u00 – 12u00
  • telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag op 014 60 09 65
  • telefonisch bereikbaar op dinsdag op 0499 92 36 33

 

Share this Post: