Aanrader: de tentoonstelling ‘En Route. Onderweg naar beter.’

By jeroen|december 8, 2017|wijblijven kansen creëren, wijblijvenpositief|

Tot en met 16 december kan je in de bibliotheek terecht voor de tentoonstelling ‘En Route. Onderweg naar beter.’ Deze exhibitie is mogelijk dankzij een samenwerking tussen de bibliotheek en de solidariteitsraad van Beerse. Naast de tentoonstelling vind je in de bibliotheek ook een thematafel met heel wat aangrijpende boeken en films rond migratie en vluchtelingen.

Waar gaat de tentoonstelling over? 

Wereldwijd ontvluchten miljoenen mensen oorlog, vervolging, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, … . In de campagne #AllemaalMensen zet 11.11.11 migratie en vluchtelingen centraal en vragen ze de politiek om een rechtvaardig migratiebeleid dat de grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt.

In het kader van de campagne trok 11.11.11 samen met fotograaf Keoma Zec naar het West-Afrikaanse land Niger waar verschillende migratieroutes vanuit West-Afrika lopen.
Ze spraken er met tientallen migranten en luisterden naar hun verhalen. Waarom vertrekken ze uit hun land? Hoe verliep hun tocht? Wat hopen ze te vinden op hun nieuwe bestemming? Ze leerden er de mensen achter de cijfers kennen.

De beelden die het meest bijbleven, werden gebundeld in de fototentoonstelling ‘En Route. Onderweg naar beter’. .

In een wereld die in snel tempo verandert en globaliseert is het van vitaal belang dat we met onze samenleving in dialoog gaan over de toegenomen migratie en diversiteit en hoe we daarmee willen omgaan. Ook in de gemeente waarin wij wonen, betekent dit dat er actief gewerkt moet worden aan een solidair en menswaardig migratie en integratiebeleid. Deze tentoonstelling en de thema stand in de bibliotheek kunnen hierbij een meerwaarde brengen om de dialoog te starten.  – Aldus Stefan Poortmans, schepen van cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Kijk op www.11.be/allemaalmensen voor meer informatie over de campagne.

Meer informatie over de tentoonstelling in Beerse kan je terug vinden op de Uit-website van de gemeente Beerse

Share this Post: