Beerse werkt aan een duurzaam bosbeleid.

By jeroen|december 3, 2017|wijblijven in beweging|

In november werden kappingswerken uitgevoerd in het Zuidelijk deel van de Epelaar. Op dit moment ondergaat dit stuk van Epelaar een grondige hervorming. De werken kaderen binnen het bosbeheerplan voor de openbare bossen op het grondgebied van de gemeente Beerse.

Waarom wordt er zo massaal gekapt in de Epelaar.

De bossen die je kan terug vinden op de Epelaar kan je het beste omschrijven als “boom plantages”.  Deze plantages bestaan uit percelen met monotone exotische boomsoorten zoals een Japanse Iork of de Corsicaanse Den. Deze “plantages” werden na de tweede wereldoorlog aangepland om deze bomen te kappen en het hout te gebruiken in de steenkoolmijnen in de provincie Limburg.  Er werd gekozen voor exotische (niet inheemse soorten) omdat deze sneller groeide en beter hout leverde dan een inheemse den.

De kappingen die nu uitgevoerd zijn, zijn bedoeld om die ‘houtakkers – plantages’ op middellange termijn om te vormen tot een meer gevarieerd natuur- en bosgebied. Daarbij wordt soms erg drastisch ingegrepen en soms gebeurt de omvorming meer geleidelijk.

Op sommige plaatsen zal er gekozen worden om het naaldbomen bos te vervangen door heide. Op andere plaatsen zal er dan gekozen worden om de naaldbomen te vervangen door loofbomen en nog op andere stukken van het perceel zal de natuur haar werk mogen doen. Hierdoor kan het dus op dit moment lijken dat sommige delen van het bos “geroofd” zijn.

We zijn ons er van bewust dat de kappingen die onlangs uitgevoerd werden erg ingrijpend zijn. Maar ze kaderen dus in een plan om de natuurwaarden al op vrij korte termijn sterk te doen toenemen. Bovendien waren de naaldbomen hier ook ‘kaprijp’ en vindt de houtkap hier veel later plaats dan aanvankelijk bedoeld. Het gekapte hout is economisch erg waardevol. Het wordt uiteraard niet meer als mijnhout gebruikt, maar wél als zaaghout of om spaanplaten, OSB-platen enz. te fabriceren. Het hout levert de gemeente dus ook geld op dat deels terug in het gebied geïnvesteerd wordt.  – aldus Dirk Proost, schepen van milieu.

Geplande werken in 2018

In 2018 zijn er verschillende vervolgwerkzaamheden gepland. Om het heideherstel te bevorderen zullen er verschillende plaatsen nog gefreesd en bekalkt worden. In een latere fase zal dan alles in orde worden afgewerkt zodat de de heide onderhouden kan worden door heideschapen.

Om de vrije bosontwikkeling te bevorderen zullen ook hier enkele stukken gefreesd worden, en kiezen we ervoor om in deze stukken kleine groepjes van wintereiken aan te planten. Dit past in het het Europese natura 2000-gebied en deze werken worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via een investeringssubsidie natuur.

Wens je meer informatie?

Wens je meer informatie hoe er in Beerse aan duurzaam bosbeheer wordt gedaan? Of wil je op de hoogte blijven van al wat onze natuurgebieden te bieden hebben? Dan raden we jou aan om Luc Van Assche, de lokale boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos, te volgen via twitter

Share this Post: