Beerse zet grote stappen qua ( digitale ) dienstverlening!

By jeroen|november 27, 2017|wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijven kansen creëren|

Vanaf juni kon je als burger al terecht op het digitale burgerloket op de website van de gemeente Beerse om 24u/24U en 7/7 volautomatisch 17 digitale attesten op te vragen, die enkele momenten later digitaal getekend in je mailbox verschijnen. We investeerden ok al fors in performante IT in onze scholen, online inschrijven is ook het nieuwe normaal en publieke gebouwen zijn veelal voorzien van free wifi.

Achter de schermen werken onze gemeentelijke- en OCMW- diensten momenteel volop verder aan een goed georganiseerde ( digitale ) dienstverlening naar de burger

Inzetten op dienstverlening zowel fysiek als digitaal via een goed draaiende mid-office

Dienstverlening staat centraal in ons beleid. Vandaar dat er volop gewerkt wordt in voorbereiding van de verhuis naar het NDC, aan een integraal dienstverleningsconcept voor onze diensten en dit zowel fysiek als digitaal. Er wordt gewerkt aan een klantenbegeleidingssysteem dat we nog gaan uitrollen in 2018, we werken ook aan een catalogus van alle producten die we aanbieden aan onze burgers/klanten.

Een gemeente als Beerse heeft honderden processen en producten die we op de meest efficiente en klantvriendelijke manier willen aanbieden aan onze burgers. In de backoffice zijn er steeds meer toepassingen bijgekomen die los van elkaar belangrijke functies vervullen: boekhouding, bevolking, bibliotheek, enzovoort. Aan de andere kant zijn er meer en meer kanalen bijgekomen aan de frontoffice: brieven, e-mail, web, loket, telefoon, sociale media, enzovoort. Deze back- en front-office toepassingen genereren een grote hoeveelheid gegevens, maar deze zitten verspreid over de verschillende systemen. Om al deze data efficiënt te kunnen gebruiken, is er een zogenaamde midoffice nodig. Zo’n midoffice is een verzameling van kerndata en toepassingen die optreedt als schakel tussen de frontoffice en backoffice. Zo kunnen aan het loket of telefoon bij een vraag direct zien of deze persoon nog andere openstaande vragen heeft bij andere diensten. We kunnen onze digitale dienstverlening enorm verruimen en er onze geplande vernieuwde website en sociale media op aantakken. Kortom dit vormt fundament om onze burgers betere en snellere (self) service te bieden, zowel fysiek als digitaal.

Op dit moment loopt er een aanbestedingsprocedure voor dit Midoffice systeem vanuit 10 Vlaamse pilootgemeenten die hun organisatie willen binnenloodsen in de digitale toekomst. Gebruiksgemak voor burger, bedrijf en personeel zijn belangrijke aandachtspunten waar een gans team mee aan de slag gegaan is. Dankzij een gezamenlijke aanbesteding kunnen de kosten gedrukt worden tot 1/17 ten opzichte wanneer de gemeente Beerse alleen deze aanbesteding zou organiseren. #Wijblijven samenwerken #Wijblijven innoveren

 

Samenwerkingen verspreid over heel Vlaanderen.

De gemeente Beerse werkt, voor dit pilootproject en de verdere digitalisering, samen met andere gemeenten verspreid over heel Vlaanderen. Zo drukken we niet enkel de kosten van onze nieuwe digitale dienstverlening maar creëren we ook kansen op innovatie . Hierdoor zitten op dit moment onze diensten mee in de digitale sprintersgroep voor een moderne ICT-werking op lokaal niveau. Zowel naar de burgers toe als voor het eigen personeel.

Van pionier naar winnaar

Omdat dit “samen aanbestedingsproject” bijzonder innovatief is, horen we bij de drie laatste kandidaten voor de award voor  het beste e-gov-project van 2017 die wordt uitgereikt door Agoria, de koepelfederatie van technologiebedrijven in België

De jaarlijkse e-gov Awards worden uitgereikt aan overheidsdiensten die beloftevolle e-gov-projecten realiseerden. De 5 gebruikte evaluatiecriteria voor deze award zijn gebruiksvriendelijkheid, rendabiliteit, innovativiteit, zin voor samenwerking en terbeschikkingstelling of gebruik van open data.

De e-gov Awards zullen in december uitgereikt worden aan overheidsdiensten uit alle beleidsdomeinen en beleidsniveaus (Europese instellingen, federale overheid, gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten) die unieke e-gov-projecten hebben uitgewerkt (en gerealiseerd).

Duimen maar dat we met dit unieke en innovatieve samen aanbestedingsproject het beste e-gov project winnen!

Ik geloof echt dat de weg die met onze diensten inslaan rond dienstverlening en digitalisering een voorbeeld kunnen zijn voor heel wat gemeenten in Vlaanderen. De E-gov Award 2017 zou dan ook een sluitstuk en een mooie beloning zijn voor onze diensten die heel hard werken voor een moderne en digitale dienstverlening.

Zowel burgers als personeel zullen erop vooruit gaan wanneer de nieuwe midoffice zal ingevoerd worden in onze werking. – Aldus Hans Woestenborghs schepen van ICT en communicatie

Share this Post: