Beerse bereidt zich voor op de integratie van OCMW en gemeente

By jeroen|november 17, 2017|wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijven kansen creëren, wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

De laatste 2 jaren komt het regelmatig terug in het nieuws, de integratie van OCMW en gemeente. In de gemeente Beerse zijn wij bijna klaar met het voorbereidend proces om deze integratie in 2019 zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Achtergrond

Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen de OCMW’s in Vlaanderen per 1 januari 2019 ophouden te bestaan. De gemeentebesturen zullen dan alle bevoegdheden overnemen en zijn dan dus het enige lokale bestuur. Er worden dan geen nieuwe OCMW-raden geïnstalleerd. Deze beslissing werd genomen door de Vlaamse regering.

Hiermee zal een einde komen aan 222 jaar ‘dubbel’ lokaal bestuur: een apart bestuur voor het sociale, naast het ‘gewone’ gemeentebestuur. In 1796 legde de Franse bezetter de basis voor dit bestuurlijke fenomeen.

De Vlaamse regering wil door de integratie van het OCMW in de gemeente een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners van de gemeente realiseren. Zij stelt daarbij een bestuurlijke organisatie voorop waarbij het sociaal beleid binnen de gemeente maximaal geïntegreerd en drempelverlagend is, gevoerd wordt door de democratisch verkozen gemeenteraad en nog efficiënter kan verlopen.

Wat verandert er concreet in 2019?

  1. De gemeenteraad wordt tegelijk OCMW-raad. Wie in 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid of -voorzitter, wordt dus ook OCMW-raadslid of -voorzitter.
  2. Het college van burgemeester en schepenen neemt tegelijk beslissingen als vast bureau van het OCMW.
  3. Een bijzonder comité voor sociale dienstverlening beslist over individuele dossiers. De Vlaamse regering voorziet ook dat hierin ook niet-gemeenteraadsleden en externe experts kunnen zetelen. Zo worden privacygevoelige dossiers geweerd uit de “politieke invloedssfeer”.
  4. Er is maar één secretaris en één financieel beheerder meer voor OCMW en gemeente.
  5. Er moet maar één meerjarenplanning meer opgemaakt worden voor OCMW en gemeente.

Wat doen wij als gemeente Beerse en OCMW Beerse concreet in de geest van deze verandering?

De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW kan voor dit jaar dalen met 625.000 euro, net omdat door intensief samen te werken we het beheer van het OCMW en gemeente kunnen optimaliseren. We besparen niet op begeleiding van kansengroepen of kwaliteit van ons woon-zorgcentrum, maar wel op het beheer van de organisatie.  Binnen het OCMW & gemeente Beerse werd de voorbije jaren flink op die beheerskosten gelet. Zo is er momenteel 1 fin. dienst, 1 aankoper, 1 facilitaire dienst, 1 ICT-dienst,…etc…voor beide organisaties. Dankzij o.a. samen aankopen en betere samenwerking met de gemeente en het herbekijken van bijvoorbeeld verzekeringen, konden de kosten heel sterk beperkt worden. Zo werd deze legislatuur de verzekeringskost verminderd met circa 150.000€ in verschillende etappes. Zo treedt de gemeente nu ook op als centrale bank, waardoor centrale leningen ook goedkoper kunnen worden aangegaan. Hierdoor kon het OCMW  schulden verder afbouwen en werden bovendien 12 woningen voorzien, voor bewoners waarbij de diagnose van dementie werd vastgesteld (de Orchidee), zonder extra te lenen. De burger hoeft dus niet te vrezen dat we gaan besparen op de kwaliteit, integendeel er lopen tal van acties om de kwaliteit nog te verhogen en zelfs in te zetten op nieuwe of bredere domeinen zoals een boodschappendienst, integraal gezondheidsadvies en brugfuncties armoede.

Wanneer het nieuwe dienstencentrum klaar is, zullen ook alle diensten samen geïntegreerd worden in het nieuwe gebouw. Op deze manier zullen alle sociale en burgerlijke diensten ook samen in 1 gebouw terug te vinden zijn.

Share this Post: