Samen houden wij Beerse proper!

By jeroen|september 30, 2017|wijblijvenpositief|

Heel veel mensen storen zich aan het zwerfvuil in onze gemeente. Deze ergernis vinden wij terecht. Op een positieve manier willen wij blijven strijden tegen zwerfafval. Hiervoor werken wij ook intens samen met een zwerfafvalpreventiecoach van het IOK.

Doe alsof je thuis bent, gooi geen afval op de grond! Deze spandoek kan je terugvinden in het tempelhofpark in Beerse

Vanuit onze bevoegde mandatarissen van BEERSEplus stimuleren wij het overleg tussen verschillende organisaties en instanties in onze gemeente om het zwerfafval aan te pakken. Zo waren er al in 2017 verschillende positieve initiatieven om onze gemeente extra proper te maken en houden!

  1. Alle scholen in onze gemeente hebben op 27 maart met 1 223 leerlingen afval geruimd.
  2. Tijdens de zwerfvuilactie van IOK bedrijventerrein hebben 21 bedrijven het industrieterrein proper gemaakt.
  3. De visvijvers kregen bij begin en het einde van de vakantieperiode een opruimbeurt van de vissers en de dienst openbare werken.
  4. 17 vrijwilligers zetten zich in hun vrije tijd in om een stukje Beerse mee proper te houden.

Ook repressieve maatregelen worden toegepast voor wie hardleers is!

Wij proberen op zoveel mogelijk positieve manieren de zwerfafval berg in onze gemeente te verkleinen. We moeten jammer genoeg wel vaststellen dat sommige vervuilers toch hardleers zijn. Daarom zijn er ook maatregelen om deze personen om hun verantwoordelijkheid te wijzen.

  1. Om sluikstorters in de gemeente Beerse op te sporen, zet het gemeentebestuur mobiele camera’s in. De camera’s wisselen geregeld van plaats.Het schepencollege van Beerse keurde de aankoop van twee verplaatsbare camera’s in het voorjaar van 2017 goed.
  2. Tussen 25 en 30 september was er een handhavingsweek om onze gemeente proper te houden. Deze werd mee ondersteunt door de politiepost in Beerse

Openbare vuilnisbakken worden soms ook gesloten wegens misbruik!

Huisvuil in de openbare vuilnisbakken dumpen, is ook een vorm van sluikstorten. Het kost de gemeente en dus de belastingbetaler immers handenvol geld om alles te ledigen. Daarom heeft Dirk Proost als bevoegd schepen besloten om vuilnisbakken waarin op regelmatige basis huisvuil wordt gedumpt gedurende twee weken buiten gebruik te stellen. Na 2 weken wordt de vuilnisbak terug opengesteld, maar indien blijkt dat er opnieuw huisvuil in de vuilnisbak wordt gedumpt, wordt de vuilnisbak definitief weggehaald. Inbreuken worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboeten die maximaal 175 of 300 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Werk zelf ook mee aan een propere gemeente

Surf naar de website www.mooimakers.be. Hier vind je meer informatie hoe jij als burger, als bedrijf of vereniging kan meewerken aan een propere buurt. Want zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! Veeg je straat. Onderhoud je favoriete plaats. Word een Mooimaker en claim je propere plek. En overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen. Want zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.

Voor opruimmateriaal (grijper, handschoenen, fluovestje en vuilniszakken) kan je terecht bij de gemeente. Meer informatie hierover kan je opvragen bij Carolien Van Gorp – dienst milieu – tel. 014 62 25 87 – e-mail: milieu@beerse.be

Share this Post: