BEERSEplus wil blijven investeren in kernversterking

By jeroen|september 17, 2018|Geen categorie|

In de afgelopen periode ondernam BEERSEplus al diverse acties om onze dorpscentra te versterken. Deze ingeslagen weg willen wij de volgende jaren verder bewandelen. Hierbij zal het nieuw te bouwen dienstencentrum een belangrijke rol spelen. 

Het nieuwe dienstencentrum (NDC).

Door het nieuwe dienstencentrum centraliseren wij de diverse diensten die verspreid zijn over onze gemeente in één loket voor de burger en dit in het centrum van Beerse. Daarnaast zullen de bibliotheek, onze musea, de politie en een kinderopvang allemaal gecentraliseerd worden in deze nieuwbouw, met toegang tot een groter,  aaneengesloten park met meer beleving en een betere toegankelijkheid.

Kernversterking in Beerse dankzij het nieuwe dienstencentrum

Kernversterking in Beerse dankzij het nieuwe dienstencentrum – concepttekening

Stimulerend beleid om het centrum te bezoeken.

Via wandelpaden, trage verbindingen en deelfietsen willen wij werknemers uit de industrieterreinen stimuleren om ook het dorpscentrum van Beerse te bezoeken voor een lunch, inkopen, een seminarie, enz…. Hiervoor willen we o.a. op verschillende locaties in de gemeente, zowel op de industrietreinen als in de dorpscentra een fietsdeel systeem voorzien.

Verzorgde panden tegen leegstand en verloedering in de kern.

Voor de panden in het centrum willen wij een stimulerend beleid voeren met premies om leegstand bestrijden. Daarnaast geloven wij ook dat we verder in de Lindelaan moeten investeren om onze kern te versterken.

Share this Post: