Wegenwerken, riolering, voet-en fietspaden combineren in één project.

By jeroen|september 2, 2018|wijblijven kansen creëren|

In de volgende bestuursperiode wil BEERSEplus nadenken over een meerjarenplan over de mobiliteitsinfrastructuur in ons dorp. Daarnaast willen wij alle openbare werken in een straat blijven bundelen tot één project. 

Met andere woorden wil BEERSEplus een plan uitwerken om zo veel mogelijk voet -en fietspaden te renoveren en veiliger in te richten in combinatie met wegenwerken en rioleringswerken.  BEERSEplus koos tijdens deze legislatuur om een omslag te maken in het beleid van openbare werken. Nieuw is dat we kiezen voor één werf voor alle werken in een straat of buurt. Door de werken te bundelen tot één werf kunnen we ook als gemeente de beste kwaliteit en het minste hinder garanderen.

Meer inzetten op een veilige fietsgemeente.

BEERSEplus wil we meer investeren in fietsostrades, veilige fietspaden voor woon -en werkverkeer maar ook fietspaden voor recreatief en toeristisch gebruik. Waar nodig gaan we ook investeren in beveiligde en afgeschermde fietsenstallingen en in laadpalen voor elektrische fietsen.

In de volgende jaren willen wij prioritair al investeren in de volgende straten:

Project Pastoriestraat:

Dit omvat een klein stukje Guido Gezellestraat (tot aan Felix Timmermansstraat), Felix Timmermansstraat, Stijn Streuvelstraat (tot aan Felix timmermansstraat), Pastoriestraat vanaf restaurant flor tot en met kruispunt Schutsboomstraat/Abdijstraat, Abdijstraat, Tempelstraat (alsook kruispunt van laatste 2 met Bisschopslaan. Dit in het kader van gescheiden riolering en verleggen/openleggen Laakbeek. Dossier is in volle opmaak en verwachting is eind 2019 aan te vangen.

Project Kapelstraat:

Dit omvat Kapelstraat, Schransdriesstraat, Pastoor Mensaertstraat (tot aan nieuwe wijk) en de parking rond de kerk en weg naast de kerk. Start aan de nutsvoorzieningen zijn voorzien ein dit jaar met wegenwerken waarschijnlijk die eind dit jaar begin volgend jaar kunnen starten als alles goed loopt. Dit alles ook in kader gescheiden riolering.

Project Busselen:

Dit in de Busselen hier zijn er gedwongen rioleringswerken nodig zonder dat we hier op tijd subsidies kunnen voor aanvragen. Dit door de aanleg van 2 hoogspanningslijnen van Elia. Indien er geen of laattijdig een beslissing genomen zou worden, zullen hier nooit meer rioleringen kunnen komen. Dit omwille van plaatsgebrek

Project Rijkevorselseweg:

Dit omvat Rijkevorselseweg vanaf Rijkevorsel tot Absheide, Blakheide, Lange en Korte Kwikstraat en de Nijverheidstraat. Dit dossier kan snel opgestart worden, nadat we een overeenkomst hebben met de Vlaamse Milieu Maatschappij voor subsidies inkader van gescheiden riolering. Gezien BEERSEplus zich wil inzetten voor een volledig ontsluiting van de Westrand van Beerse, past dit perfect in het plaatje en kan de gemeente ook de heraanleg van het wegdek voorzien voor het resterende stuk Rijkevorselseweg.

Dossier fietspaden Lisedijk:

Aan de beide zijde van de Lilsedijk willen wij een afgescheiden fietspad voorzien. Dit project kan zich begin volgend jaar opgestart worden. Achter de schermen zet de gemeenteraad het licht op groen in november of december.

Structureel onderhoud:

Daarnaast willen wij verder werken aan het  structurele onderhoud van onze wegen en fietspaden (nieuw asfaltering, losliggende betonplaten, beschadigde vluchtheuvels,…)

Share this Post: