Persmoment van de seniorenraad

By jeroen|augustus 27, 2018|wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

Op 27 augustus organiseerde de seniorenraad een persmoment. Dit in het kader van een participatie moment dat de seniorenraad op eigen initiatief organiseerde. Uit dit participatiemoment distilleerde de seniorenraad een prioriteitenlijst voor de politieke partijen in Beerse. Hierop mocht BEERSEplus haar antwoord formuleren op 27 augustus.

Senioren zijn een belangrijke groep in de samenleving.

Voor BEERSEplus vormen senioren een belangrijke groep binnen de samenleving. We willen een beleid met aandacht voor alle senioren, dat tegelijkertijd rekening houdt met de enorme diversiteit binnen de seniorengroep en de algemene vraag voor een aanbod op maat. BEERSEplus kan enkel de prioriteitennota van de seniorenraad toejuichen. Het is een handig instrument voor input voor de volgende legislatuur en tegelijkertijd een checklist van wat we al deden in lopende legislatuur

Voor de seniorenraad zijn er 8 prioritaire thema’s: Hierop gaan we hieronder verder in. Je kan ook onze powerpoint van maandag 27 augustus downloaden met deze link: powerpoint van het persmoment van 27 augustus

 1. Participatie
 2. Talentendatabank
 3. Mobiliteit
 4. Veiligheid
 5. Bestrijding (kans)armoede
 6. Langdurig thuis wonen
 7. samenhorigheid
 8. digitalisering

Participatie

Participatie is voor BEERSEplus enorm belangrijk. We moedigen iedereen aan om op een constructieve manier deel te nemen aan het debat en hun omgeving vorm te geven via inspraak.

 1. Investeren in cocreatie en participatie van senioren ( zie burgerbegroting wijkraad lopende legislatuur, wijk-en ouderentoets, inclusieraad )
 2. Right to Challenge : burgers/verenigingen budget geven om bepaalde taken uit te voeren om betrokkenheid te creëren ( Vb : Mooimakers )
 3. Participatie en kruisbestuiving via Seniorenraad, Jeugdraad en kindergemeenteraad

Right to challenge in Beerse mogelijk dankzij Beerseplus

Talentendatabank

Citaat van de seniorenraad uit hun prioriteitennota: “Ook senioren maken zich graag nuttig. Ze beschikken over diverse competenties, talent, kennis op alle mogelijke terreinen. Senioren zijn niet oud, maar ouder. Ze wachten niet af tot ze gevraagd worden, maar stellen zich actief op en nemen initiatief. Een lokaal bestuur dat haar senioren aanspoort om actief te blijven in de gebieden die hen interesseren, is een bestuur naar ons hart.” Een citaat waar BEERSEplus volledig achter staat en wij willen samen met de seniorenraad verder werk maken van deze talentendatabank.

Mobiliteit

In dit kader deed BEERSEplus al verschillende inspanningen en willen we de volgende jaren verder werk maken van.

 1. Meer investeringen in fiets-en voetpaden : 6-tal grote projecten gepland
 2. Levendige kern met aandacht voor toegankelijkheid : heraanleg Pastoriestraat, Abdijstraat & Molenberg, trage wegen & rustplaatsen, Esplanade Noord,….
 3. Ontsluiting zwaar verkeer uit dorpscentra ( Westrand ) : start 2020
 4. Mogelijkheden voor openbaar vervoer en autodelen versterken ( Rechtstreeks verbinding ziekenhuis, lijnlus Beerse-Zuid, MMC…)
 5. Op regelmatige basis een knelpuntenwandeling met senioren en mindervalide door onze gemeente.
 6. Mogelijkheden van kanaal en zwaaikommen gebruiken voor recreatie door vb wandel-en fietsroutes

Veiligheid

 1. Versterken en verder moderniseren van BIN’s ( vb : Whatsapp )

BEERSEplus wil de BIN netwerken in Beerse versterken

Bestrijding (kans)armoede

 1. Gezond financieel beleid verderzetten om te kunnen blijven investeren ( vb in Zorgcampus, scholen, fietspaden )
 2. Versterking van het armoedebeleid via nauwe samenwerking partners ( verhoogde toeleiding, Uitpas, samenwerking Schakel )
 3. De Schakel/Watertoren integreren op 1 locatie in Peerdekenstraat
 4. Inzetten op wonen voor kansengroepen & woonaanbod aanpassen aan demografische ontwikkelen en gezonde mix met aandacht voor levenslang wonen en erfgoed ( assistentiewoningen in Vlimmeren en Den Hout, co-housing,…)

programma 2018 armoede bestrijding

Langdurig thuis wonen

Beerse moet een goede gemeente zijn om te wonen. Hier willen wij zoveel mogelijk houden met de diverse gezinsvormen in onze samenleving. Er moet woonruimte zijn voor zowel jonge startende gezinnen, alleenstaande, als senioren die op hun oude dag in hun vertrouwde omgeving willen wonen. Daarom willen wij in het ruimtelijk beleid inzetten op levenslang wonen. Hiervoor is nodig dat in nieuwe grote projecten rond ruimtelijke ordening meer rekening wordt gehouden met een gezonde mix van woningen voor de demografische ontwikkelingen van een buurt of wijk. Maar ook dat er voldoende woningen zijn voor kansengroepen in onze samenleving.

 1. Versterking Dorpscentra Vlimmeren en Den Hout met oog voor levenslang wonen
 2. Meer naar de senior toe via nieuwe services ( zie boodschappendienst )
 3. Maaltijdservice ook op zaterdag
 4. Verder inzetten op senioren-en buurtsport ( vb danszaal Beerke )
 5. Groene belevingsplek gronden Heiberg-en Eikenstraat ( trage verbinding WZC Heiberg, volkstuintjes )
 6. Ouderentoets ( vb toegankelijkheid )
 7. Sportieve beweegroutes
 8. Kwalitatief groene open ruimte creeren en verbinden : vb Kanaalbos, hovenpark, laakvallei, Eksterheide
 9. Uitbreiden en versterken Zorgcampus Beerse
 10. Promotie en sensibilisering rond alle gezondheidsaspecten
 11. Uitbouw van een groene recreatie-en wooncluster aan brug 5

Beerseplus wil werken aan betaalbaar wonen voor jong en oud

samenhorigheid

 1. Nieuw Dienstverleningscentrum ( NDC ) in belevingspark : start 2019
 2. Samenwerking tussen verenigingen promoten ( vb huisvesting duivenbonden, samenwerking Lentezon & tafeltennis, gezondheidsraad )
 3. Gemeentelijk patrimonium ter beschikking stellen van verenigingen en groepen ( vb Atelier en vergaderzalen NDC, Ontmoeting, Pegger etc…)
 4. Inzetten op geestelijke gezondheidszorg in zorgaanbod
 5. Werken aan fier op Beerse gevoel
 6. Ouderentoets ( vb toegankelijkheid )
 7. Geestelijke gezondheidszorg opnemen in eerstelijns zorgaanbod
 8. Kwalitatief onderwijs & flexibele kinderopvang
 9. Bundelen van onze eigen en stadsregionale troeven inzake toeristisch beleid via toeristisch platform

BEERSEplus wil werken aan een fier op Beerse gevoel

Digitalisering 

 1. Opzetten van een talentendatabank voor senioren
 2. ( Digitale ) dienstverlening en kennis versterken ( Smart City )

 

Share this Post: