BEERSEplus pleit voor moderne scholencampussen in een veilige omgeving

By jeroen|augustus 26, 2018|wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

De volgende jaren willen wij bekijken hoe we onze scholen meer kunnen centraliseren in campussen ingedeeld in zorgbehoeften (buitengewoon onderwijs) en in leeftijden. Op deze manier willen wij het versnipperde aanbod en het dure onderhoud van de diverse kleine scholen in ons dorp tegen gaan.

Moderne en grotere schoolcampussen in een verkeersveilige omgeving:

Wanneer we kiezen voor grotere schoolcampussen willen wij fors investeren in de verkeersveiligheid van deze schoolomgevingen. Door leeftijden te centraliseren op één campus kunnen we naast het bestaande wettelijke aanbod ook een nieuw extra vrijblijvend aanbod voorzien zoals STEM of taalklassen op woensdagnamiddag.

Zeer concreet zou het op lange termijn kunnen gaan over 3 campussen, één in de Albertstraat, één in de Schoolstraat en een zorgonderwijscampus in de oude VITO school aan de Antwerpse steenweg. Daarnaast zou Vlimmeren haar buurtschooltje kunnen behouden.

Zeer concreet gaat het op korte termijn tot de samensmelting van de twee GIBLO-vestigingen,  en willen we nadenken over verdere samenwerking tussen de beide centrumscholen Singel en BAB. Op middellange termijn nemen we ook de herlocalisatie van de Jan Vaertenacademie hierin mee.

Share this Post: