Ze is er eindelijk! De bouwvergunning voor het nieuwe dienstencentrum

By jeroen|september 5, 2018|wijblijven drempelsverlagen, wijblijven in beweging, wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijven kansen creëren, wijblijvenbruggenbouwen, wijblijvenpositief, wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

In augustus zette de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen het licht op groen voor het meest ingrijpende project van deze legislatuur. We hebben de bouwvergunning op zak voor het nieuwe dienstencentrum in het centrum van Beerse. De bouwvergunning is de kroon op het harde werk van de laatste jaren door de gemeentelijke diensten, de ambtenaren, de betrokken partners, onze gemeenteraadsleden en onze schepenen.

Beslissing door de deputatie van de provincie Antwerpen.

De deputatie (een soort van schepencollege op provinciaal niveau) heeft op basis van het advies van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie ( PVOC )  van de provincie Antwerpen een positief besluit genomen op basis van de verschillende adviezen rond stedenbouw, milieu, erfgoed, mobiliteit,… . Om tot een correctie beslissing te komen nadat er enkele bezwaren waren ingediend werden er nog extra experten gehoord. Is er bijkomende informatie aangeleverd en werden de plannen licht gewijzigd.

Conclusie: Deze beslissing is een objectieve en positieve evaluatie van de bouwaanvraag! 

NDC Beerse concepttekening

Het nieuwe dienstencentrum in het hart van Beerse

Conclusie: De “argumenten” uit de bezwaarschriften werden weerlegd, de PVOC en de deputatie is ons gevolgd in onze argumentatie en deze van de bevoegde experten

NDC Beerse erfgoedwaarde

In de plannen is er rekening gehouden met de erfgoedwaarde van het tempelhof in het volledige project

Het vervolg:

Nu de gemeente deze beslissing heeft gecommuniceerd, start binnenkort een periode van 30 dagen waar een beroep kan worden aangetekend tegen de beslissing. Indien dit beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, kan Van Roey als uitvoerder van dit project in het najaar nog starten met de bouwwerken. De looptijd is voorzien op 18 maanden. Een beroep kan de beslissing nog 4-tal maanden vertragen.

Conclusie: Midden 2020 kan het nieuwe dienstencentrum er staan, als de tegenstanders hun strijdbijl begraven en stoppen met het onnodig juridisch procederen tegen dit project! 

In 2020 kunnen we starten met het verhuizen van onze gemeentelijke diensten. Iedereen die het afgelopen voorjaar en zomer in het huidige gemeentehuis is geweest kan beamen dat deze verhuis dringend nodig is. Schimmelvorming in de burelen van de ambtenaren, slechte verluchting, elektriciteit die uitvalt in de zomer door het warme weer, …

Waarom kiezen wij duidelijk voor een nieuw dienstverleningscentrum in het hart van Beerse?

Met het NDC in het hart van Beerse kiest BEERSEplus voor een modern gebouw, dat klantgerichte en efficiënte dienstverlening op maat van de gemeente mogelijk maakt voor burgers en ondernemers. Niet enkel de diensten uit het huidige gemeentehuis krijgen een plaats in het NDC maar ook de diensten uit het  Sociaal Huis, de dienstverlening rond kinderen, de politie, VAART ( de vrijetijdsdiensten en de boeken-, kunst- en erfgoedcollecties van Beerse ). Al deze diensten zitten nu nog verspreid over verschillende locaties, deze zullen nu samen komen op één centraLe plaats in het hart van Beerse! Op deze manier kiezen we voor een kernversterkend verhaal voor het centrum van Beerse. De plannen voor het NDC passen ook in een duurzaam patrimoniumbeheer en kostenbesparing door minder gemeentelijke sites en een moderne en energiezuinige infrastructuur.

Kernversterking Beerse, NDC

Met het nieuwe dienstencentrum komt er een huis voor alle Beersenaren in het centrum van Beerse en versterken we onze dorpskern.

“Beerse central park” Het Hovenpark van Beerse  Opwaardering van het parkgebied.

BEERSEplus koos bewust om uitvoering te geven aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Hierdoor kiezen we voor een duidelijk kernversterkend verhaal met een opwaardering van de verschillende parken in het centrum van Beerse. Park Tempelhof, ’t Nief Park en het terrein waar vroeger ’t Gerucht stond, worden in de toekomst aaneengesloten tot één parkgebied van zo’n 30 000m² met meer beleving, sociale controle en veilige doorsteken voor zwakke weggebruikers.

Het “central park” van Beerse – we kiezen voor een opwaardering van onze parken in het hart van Beerse

Het financiële plaatje:

De investeringen zitten in een ruimer private – publieke samenwerking en zijn al financieel verwerkt in de meerjarenplanning van de gemeente. Met andere woorden: betere dienstverlening in de toekomst zonder dat we de gemeente financieel hypothekeren of de belastingen moeten verhogen!

Meer informatie over de financiële situatie van de gemeente Beerse kan je hier nalezen 

Conclusie: Dit project is de BESTE keuze voor onze gemeente. Op langere termijn zal dit onze gemeente enkel versterken! 

stefan PoortmansAls lijsttrekker, schepen van ruimtelijke ordening en als burger van de gemeente Beerse ben ik zéér trots dat we dit project nog in de stijgers kunnen zetten! Wij hebben steeds vanuit een positieve invalshoek aan dit project verder gewerkt. Nu wil ik dan ook een oproep doen aan de tegenstanders om hun strijdbijl te begraven en stoppen met een nutteloze (juridische) strijd die onze gemeente verder hypothekeert om verder te groeien! Wij reiken de hand uit aan iedereen om van Beerse, een nog buitengewonere gemeente te maken dan we vandaag al zijn.  Wij blijven schrijven aan een positief verhaal!

Stefan Poortmans, nummer 1 op de BEERSEplus lijst op 14 oktober

 

Noot: wens je meer informatie over het NDC, die kan je vinden op de website van de gemeente Beerse en meer bepaald de specifieke projectwebsite van de gemeente Beerse: ndc.beerse.be

Share this Post: