Upgrade gronden Eikenstraat en Heibergstraat naar extra groene belevingsplek.

By jeroen|augustus 4, 2018|Geen categorie, wijblijven inzetten op vernieuwing|

In 2017 verwierf de gemeente Beerse samen met de Provincie Antwerpen de gronden gelegen tussen de Heibergstraat en de Eikenstraat. BEERSEplus stelt voor om van deze terreinen een groene belevingsruimte te maken voor de inwoners van Beerse. 

Waarom kocht de gemeente een stuk grond van 1.1 hectare?

Deze gronden zijn ingekleurd als natuurlijk overstromingsgebied voor de Laak. Om te voorkomen dat deze gronden ooit bebouwd zullen worden is er beslist om samen met de provincie deze gronden aan te kopen. Deze gezamenlijke aankoop is een win-win situatie voor beide partijen. Enerzijds gaat de provincie dit inrichten als een natuurlijk overstromingsgebied. Anderzijds wil de gemeente deze gronden gebruiken om een extra groene long in het centrum te voorzien aan buurten de Schutsboom en Vorsenzang.

Groene belevingsruimte voor de wijken Schutsboom en Vorsenzang.

In samenspraak, met de burgers willen wij deze gronden inrichting als een volwaardige groene belevingsruimte met bijvoorbeeld een extra speelpleintje, collectieve moes- en kruidentuinen. Ook andere ideeën en voorstellen zijn welkom. Wij reiken alvast de hand uit naar de beide wijkbesturen en andere inwoners van Beerse om na te denken over de toekomst van dit terrein in Beerse

Huidige situatie terrein Heibergstraat

Huidige situatie Heibergstraat, met de Laak aan de rechterkant. Hier zou een deel van het natuurlijke overstromingsbekken voorzien worden.

Aansluiting op het trage wegennetwerk.

Daarnaast kunnen we op deze manier de buurt Schutsboom en de buurt Vorsenzang volledig aansluiten op het netwerk van trage wegen vanaf het kanaal door ons dorp tot WZC Heiberg en richting de gemeente Vosselaar.

Verbeteren van de veiligheid rond Woon-zorgcentrum Heiberg.

Vanuit de buren die rond het woon-zorgcentrum wonen krijgen wij regelmatig vragen en opmerkingen rond de verkeersveiligheid voor en rond het het woon-zorgcentrum. Deze bezorgdheden nemen wij ten harte. Daarom stelt BEERSEplus ook voor om woon-zorgcentrum met de inrichting van deze terreinen ook de verkeerssituatie in de Heibergstraat aan te pakken. Met nieuwe voet -en fietspaden, zebrapaden en een veilige oversteekplaats voor de bewoners van de Heiberg richting de nieuwe groene belevingsruimte aan de overkant van de straat.

Ontwikkeling terreinen Heibergstraat en Eikesntraat

Huidige situatie terrein vanuit de Eikenstraat. Hier kan de mogelijk ontstaan tot een nieuwe groene belevingsruimte in Beerse.

Verkoop speelpleintje Schutsboomstraat?

Voor BEERSEplus is deze aankoop ook geen reden om de verkoop van het speelplein op de agenda te plaatsen in de toekomst!

Share this Post: