BEERSEplus versterkt de wijken in Beerse

By jeroen|juli 27, 2018|Geen categorie|

De wijken in Beerse konden de afgelopen bestuursperiode genieten van verschillende acties om hun werking uit te breiden en te versterken. BEERSEplus maakte het mogelijk dat wijken gezamenlijk investeringen deden in hun werking via een wijkbegroting. Er werden nieuwe initiatieven opgestart, permanente opslagruimte ter beschikking gesteld en er volgde een erkenning voor een nieuwe wijk.

Burgerbegroting:

Hierover kan je alles terug lezen op ons vorige nieuwsbericht 

Nieuwe initiatieven:

De wijken in Beerse konden de afgelopen jaren deelnemen aan verschillende nieuwe initiatieven waar zij ook de mogelijkheid kregen om kun werkingsmiddelen aan te sterken. Zo werd de kerstboomverbranding omgevormd tot het wintervuur. Werd de kerstmarkt voor verenigingen en handelaars in Beerse hervormd tot een gezellige kerstmarkt weekend met randanimatie en extra communicatie; en konden de wijken in Beerse vrijblijvend deelnemen aan de zomerbar in Beerse.

Permanente opslagruimte

Ook kregen de verschillende wijken in Beerse die geen eigen lokaal hebben hun eigen opslagruimte in de Boudewijnstraat. Hier werd per wijk een stalen kooi geïnstalleerd waar zij hun materiaal veilig en droog kunnen stockeren. lees verder onder de foto

Opslagruimte in de Boudewijnstraat

Erkenning nieuwe wijk en hertekenen wijkgrenzen.

De afgelopen bestuursperiode werden de wijkgrenzen door de wijkraad lichtjes gewijzigd om deze meer te laten aansluiten bij de realiteit en het werkelijke werkingsgebied van de verschillende wijken in Beerse. Daarnaast werden de straten rond het Krommenhof erkend als nieuwe wijk en namen zij een deel van de wijkwerking van wijk Dorp over.

Versterking en uitbreiding van het aantal BIN netwerken in Beerse

Een buurtinformatienetwerk (BIN/WIN) is een samenwerking tussen de buurtbewoners en de lokale politie die een informatie-uitwisseling in een verwittigingssysteem vastlegt. Beerse telt ondertussen 15 BIN’s met een 900-tal leden.  Het volledige verhaal lees je hierover in een ander nieuwsbericht op onze website

Bin netwerk in de schutsboom

Opstart van buurtsporten

Vanaf de lente van 2018 wil de sportdienst niet enkel de bewoners van Beerse en Vlimmeren uitnodigen in haar sportaccommodatie, maar brengen we sport en beweging naar de buurten en wijken. Hiermee willen ze iedereen op een actievere manier gaan benaderen. Dit in de vertrouwde omgeving van de buurt of de wijk. Hiervoor is er een aangepast een laagdrempelig aanbod uitgewerkt, zo kan iedereen meedoen. Het volledige verhaal lees je hierover in een ander nieuwsbericht op onze website

Voorbeeld van buurtsporten in het Krommenhof

Vanuit het beleid hebben we sterk ingezet op de ondersteuning van onze wijken in Beerse. We zijn dan ook trots op de verschillende nieuwe initiatieven die we ondernamen. Dankzij een vernieuwend beleid ondernamen we ook verschillende acties, zowel financieel als organisatorisch zodat de wijken in Beerse de volledige wijk konden betrekken in hun aanbod. – Hans Woestenborghs schepen van buurten en wijken.

Share this Post: