BEERSEplus organiseerde voor de eerste keer een burgerbegroting.

By jeroen|juli 25, 2018|wijblijven inzetten op vernieuwing|

De wijken in Beerse kregen de primeur om te experimenteren met een burgerbegroting. De gemeente Beerse stelde 50.000 euro ter beschikking van de wijken die ze zelf via overleg mochten verdelen over de verschillende wijken in Beerse en Vlimmeren. 

Burgerbegroting in de vorm van een wijkbegroting, dankzij BEERSEplus.

Beerse ondersteunt de wijkverenigingen in hun dagelijkse werking in de vorm van een basissubsidie die ze krijgen toegekend aan het aantal inwoners van hun wijk. In het verleden gebeurde het soms dat een bepaalde wijk in Beerse een extra investeringsbudget vanuit de gemeente kreeg toegewezen om een investering mogelijk te maken. Om hierin meer transparantie en openheid te brengen werd er in deze beleidsperiode gekozen om een burgerbegroting op wijkniveau te organiseren.  Op deze manier kregen de wijken voor de eerste keer de kans om zelf mee de middelen te verdelen over de verschillende wijken in onderling overleg. Hiervoor stelde de gemeente Beerse een bedrag van €50.000 ter beschikking te verdelen over 3 jaar.

Investeringen in tenten en terrasverwarmers

De wijken kozen samen om te investeren in de aankoop van uniforme tenten en terrasverwarmers, die ze dan gezamenlijk konden gebruiken voor evenementen in het dorp of in hun wijk. Dankzij een groepsaankoop door de verschillende wijken samen, kwam de aankoopprijs per tent en terrasverwarmer dan ook lager uit. Een win-win situatie voor iedereen dus. <<meer onder de foto>>

De uniforme tenten zijn terug te vinden op bijvoorbeeld het wintervuur.

Investeringen in klein materieel voor de uitleenpost.

Verschillende wijken werkte nog met oude verlichtingssnoeren, meestal met gewone gloei of spaarlampen. Er werd dan ook beslist om 14 extra lichtsnoeren aan te kopen op LED verlichting en deze ter beschikking te stellen van de uitleenpost van de gemeente Beerse. Zo zijn de wijkbesturen in Beerse ook solidair met de andere verenigingen in Beerse die nu gebruik kunnen maken van deze lichtsnoeren.

Investeringen in stroomvoorzieningen voor de verschillende wijken.

De meeste wijken in Beerse organiseren jaarlijks een buurtfeest en aantal andere activiteiten op of rond de speelpleintjes. Hiervoor is er natuurlijk ook voldoende elektriciteit nodig. Voor sommige wijken in Beerse is dit al verschillende jaren een bron van problemen. Om elektriciteitsafname op een veilige en correcte manier te laten verlopen werd er voor gekozen dat iedere wijk een nieuwe marktkast – elektriciteitskast kon aanvragen indien dit nodig was. Uiteindelijk kozen er 7 wijken voor een nieuwe marktkast:

  • De Beekakkers
  • T’ Suydt
  • Vorsenzang
  • Hoge Bergen
  • Voorkens
  • Schutsboom
  • Nief Bloemenwijk, bij de Nief Bloemenwijk werd er ook gekozen om een net uitbreiding te voorzien. Op deze manier kon de marktkast op de correcte plaats worden voorzien in het kader van de wijkfeesten.

Voor de wijk westhoek werden er nog 2 krachtstroomkabels voorzien in het kader van hun wijkfeesten.

Overige investeringen.

Met het overige budget werd er nog gekozen om extra in het lokaal van de wijk Dorp te investeren. Zij kregen van de wijkraad een budget voor een demonteerbaar afdak.

BEERSEplus is zeer tevreden met het resultaat van deze eerste burgerbegroting. De wijken hebben via goede afspraken en goed overleg het budget van €50.000 zo optimaal mogelijk besteed. Als gemeente en als bestuur zijn wij in de volledige proces dan ook niet moeten tussenkomen. Onze rol was beperkt tot het faciliteren en het uitvoeren van de gemaakte afspraken Het was vooral knap om vast te stellen dat er plaats is voor spontane solidariteit tussen wijken die historisch al sterk uitgerust waren en wijken die nog niet alle faciliteiten hadden. – Hans Woestenborghs, schepen van wijken – 3e plaats op de lijst BEERSEplus

Share this Post: