BEERSEplus kiest resoluut voor burgerparticipatie 2.0

By jeroen|juli 28, 2018|wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijven kansen creëren|

Als partij die staat voor vernieuwing en innovatie wil BEERSEplus het concept van burgerparticipatie een nieuwe invulling geven. Belangrijk hierbij is het concept van de “Right  to challenge the government”. Het idee waarbij burgers zelf taken en verantwoordelijkheden opnemen om hun omgeving vorm te geven. 

Geschiedenis:

The right to challenge the government is een concept dat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk al ingeburgerd is. Hier gaan burgers al enkele jaren de uitdaging aan om hun omgeving beter en kwaliteitsvoller in te vullen dan de overheid. Ook de Vlaamse regering zette in 2017 het licht op groen (de Standaard 05 januari 2017) voor lokale overheden om dit principe op lokaal niveau in te voeren.

Defenitie:

Right to Challenge (RtC) is het recht van buurtgebonden (sociale) ondernemers en bewonersgroepen om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen of te coproduceren, wanneer zij denken dat het op deze wijze beter of anders kan.

Uitrollen in Beerse?

Voor BEERSEplus is de input van onze burgers enorm belangrijk, als dit op een constructieve manier gebeurt. We willen op een positieve manier invulling geven aan het concept van burgerparticipatie. Tijdens deze beleidsperiode deden we al een experiment met een burgerbegroting op wijkniveau. Hierbij verdeelde de wijkbesturen samen in onderling overleg 50.000 euro. Zo werden in verschillende buurten elektriciteitskasten geplaatst, een pergola aangekocht. Geïnvesteerd in uniforme tenten en warmte padenstoelen voor alle wijken, … .

The right to challenge past ook in dit initiatief van burgerparticipatie 2.0 . BEERSEplus gelooft dat burgers de vrijheid en de verantwoordelijkheid kunnen opnemen om zelf hun omgeving in te richten.

Burgers die zelf nadenken over hun omgeving. Dit moet voor BEERSEplus ook mogelijk zijn.

Het beleidskader van “The right to challenge” voor BEERSEplus:

  1. Participatie in de zin van ‘doen’ (burgers die zelf zaken oppakken, verbeteren,…) juichen we toe. Burgers moeten daarbij meer dan louter de nieuwe uitvoerders van overheidstaken zijn, ze krijgen ook een zeg in het beleid. Ook in een ‘doe-democratie’ blijft ‘inspraak’ nodig!
  2. Brede en diverse betrokkenheid van de burgers is belangrijk: Met andere woorden, komen alle groepen, ook de  zwakkere aan bod in het programma en zijn deze betrokken? Deze nieuwe vorm van werken moet voorkomen dat ook nieuwe drempels worden opgeworpen.
  3. De gemeente heeft een belangrijke rol als bewaker van het algemeen belang en van de kwaliteit van de dienstverlening. De gemeente legt dus de kwaliteitseisen. De gemeente heeft ook een rol als ‘rechter’ wanneer er verschillende visies bestaan.
  4. De procedures moeten eenvoudig, transparant zijn. Het mag niet zo zijn dat er allerlei complexe procedures en formalismen gekoppeld worden aan het recht om de overheid uit te dagen.
  5. The right to challenge blijft voorbehouden voor burgers, en niet voor bedrijven.

Concrete invulling fase 1:

In een eerste fase verwachten wij dat buurtverenigingen zullen expermimenteren met Right to challenge. Bijvoorbeeld voor het onderhoud en de inrichting van speelpleinen of wijkpleinen.

Voor BEERSEplus gaan burgers binnenkort zelf aan de slag om hun omgeving vorm te geven.

Concrete invulling fase 2:

Als we naar Nederland kijken, zijn er daar ook waardevolle initiatieven van burgers die in een bepaalde vorm toepasbaar zijn in Beerse op langere termijn. Bijvoorbeeld in de sociale tewerkstelling, het activeren van langdurige werkloze en kansengroepen.

Share this Post: