Volwaardige opwaardering zwaaikom aan Brug 5

By jeroen|juli 14, 2018|wijblijven in beweging|

In de volgende beleidsperiode wil BEERSEplus de zwaaikom en de omgeving aan brug 5 opwaarderen tot een volwaardige ontspanningscluster in Beerse. Dit met een gezonde mix aan wonen, horeca en de mogelijkheden voor recreatie aan de zwaaikom, het jeugdhuis en het cultuurcentrum.

Zomerbar in Beerse

BEERSEplus wil de omgeving van de zwaaikom nog verder ontwikkelen.

De zomerbar als vertrekpunt van deze visie

Het idee voor de ontwikkeling van de zwaaikom en de omgeving van Brug 5 gaat terug tot 2016. In 2016 organiseerde de gemeente Beerse op eigen initiatief de zomerbar aan Brug 5 in samenwerking met de verenigingen uit Beerse. Het jaar later, in 2017 werd de rol van de gemeente geminimaliseerd en werd de exploitatie opgenomen door een overkoepelende vzw van de verenigingen van Beerse, B-Events. Nu weer een jaar later is de uitbating overgegaan naar een privé partner die de uitbating van de vernieuwde zomerbar, BAR5 op zich neemt. Hierbij blijven de verenigingen in Beerse nauw betrokken. Zo zijn er in 2018 een 20-tal verenigingen die mee de uitbating van de zomerbar mee opnemen.

stefan PoortmansDe zomerbar is een idee, concept waar we met BEERSEplus heel trots op zijn. Als gemeente initiëren en experimenteren wij met een idee of concept. En in een volgende fase kan de privé sector dit het idee verder uitbouwen. Dankzij de zomerbar is er na jaren van verloedering eindelijk terug beleving en activiteit aan de zwaaikom. De volgende bestuursperiode willen daarom verder gaan om deze ruimte een nieuwe invulling te geven. – Stefan Poortmans, schepen van economie, cultuur en lijsttrekker van BEERSEplus

zomerbar in Beerse

Na enkele jaren experimenteren door de gemeente zette een privé partner een prachtige nieuwe zomerbar neer op de locatie van de zwaaikom in 2018

Na 2018

Na 2018 wil BEERSEplus de mogelijkheden bekeken om de zwaaikom en zijn omgeving verder te ontwikkelen, naast de zomerbar. Hiervoor willen we de betrokken partners, zowel privé als de Vlaamse waterwegen nv, de gemeente en omwonende samenbrengen om tot een permanente invulling te komen van de omgeving. BEERSEplus wil hierbij streven naar een gezonde mix van wonen, horeca en de mogelijkheden voor recreatie aan de zwaaikom, het jeugdhuis en het cultuurcentrum.

Daarnaast willen we de omgeving voor de buurtbewoners vergroenen door openbaar groen aan te leggen rond het Heilaar.

Waarom stelt BEERSEplus dit plan voor?

Het terrein rond de zwaaikom aan brug 5 is de laatste decennia een verloederde zone geweest in onze gemeente. BEERSEplus is er zeker van dat Beerse het kanaal beter kan uitspelen als toeristische troef van onze gemeente. De zwaaikom beschikt nog over veel open ruimte die een (permanentte) invulling kan krijgen. Door alle actoren samen te brengen willen wij via samenwerking dit gebied opwaarderen waarbij ook de buurtbewoners en de omgeving erop vooruit gaan. Zo kunnen ook de buurtbewoners van de wijk ’t Heilaar genieten van een openbaar groen domein in de eigen buurt met de mogelijkheden tot een speeltuin en ontspanning.

Extra arbeidsplaatsen:

Met een volwaardige ontspanningscluster in de toekomst zal het ook mogelijk zijn om extra arbeidsplaatsen te creëren in verschillende sectoren zoals horeca, toerisme en sport aan de zwaaikom . Een win win situatie dus voor iedereen in onze gemeente!

Share this Post: