Dankzij BEERSEplus, een sterk sociaal beleid in onze gemeente!

By jeroen|juni 23, 2018|wijblijven kansen creëren, wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

Voor BEERSEplus was en is het sociale domein, één van de hoekstenen waar wij willen blijven aan werken. Zo opende we in 2017 “De Orchidee” een kleinschalig wooninitiatief voor dementerende ouderen, en ondersteunde wij projecten om gezinnen in kansarmoede uit de armoede te tillen.

De orchidee

De visie van de Orchidee

De Orchidee biedt mensen met dementie een thuis aan die hun eigen vroegere thuis zo veel mogelijk benadert. Vanuit respect voor ieders eigenheid geven we onze mensen de vrijheid om, op een veilige manier, eigen keuzes te maken en hun eigen leven verder te zetten. Ook ieders betrokkenheid doet DEUGD. Hierdoor kunnen persoonlijkheden blijven bloeien. In dit open huis, waar de mensen samen een eigen sfeer creëren, kan ieder zich geborgen voelen. Samenleven is geven en krijgen in een verdraagzame en flexibele omgeving.

Wat is Orchidee?
Orchidee is een kleinschalig genormaliseerde woonvorm voor mensen met dementie die graag wonen zoals thuis. Het huis biedt plaats aan 12 mensen en is gelegen aan de Boudewijnstraat 6, tussen het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum. De mensen wonen in een klein groepje samen en werken er vraaggestuurd. Ze spelen in op wat er op die moment leeft. Beslissingen worden samen genomen en de verzorgers gaan uit van ieder zijn mogelijkheden.

De Orchidee in Beerse, 12 woningen voor mensen met dementie (Orchidee in de Boudewijnstraat) konden zo worden gezet zonder extra schulden aan te gaan

De Orchidee in Beerse, 12 woningen voor mensen met dementie (Orchidee in de Boudewijnstraat) konden zo worden gezet zonder extra schulden aan te gaan

In Orchidee staat het huishoudelijke leven centraal. Er is ruimte om samen te winkelen, te koken, … En hobby’s buitenshuis zet je gewoon verder. Bovendien kan je deelnemen aan activiteiten van het woonzorg- en het lokaal dienstencentrum. Familie, vrienden en vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in en worden betrokken bij het dagelijks leven.

Pieter EyckensDe 12 woningen voor mensen met dementie konden gebouwd worden zonder extra schulden aan te gaan. Door het zuinige financiële beleid dat we in de OCMW raad, in samenwerking met de gemeente Beerse hanteerde , daalde ook dit jaar de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW met 300.000 euro. Dit zonder in te leveren op het sociale en ondersteunende luik van het OCMW– Pieter Eyckens OCMW raadslid

Outreachend werken naar mensen in kansarmoede

Over dit onderwerp berichte wij reeds in maart 2018, dit artikel kan je hier terug vinden http://wijblijven.be/archieven/818

 

Een greep uit het programma 2018

Een zorgcampus in Beerse

In de volgende jaren wil BEERSEplus nadenken over, en investeren in een zorgcampus rond het woon-zorgcentrum in het centrum. Hiervoor willen we de locatie van de Jan Vaertenacademie mee gaan betrekken in een grotere zorgcampus. Daarvoor kijken we naar publiek-private samenwerkingen. Verder zal het huidige Sociaal Huis verhuurd kunnen worden aan  bedrijven/organisaties actief in de zorgsector. Aan deze zorgcampus kunnen ook diverse andere diensten gekoppeld worden zoals bijvoorbeeld een kinderopvang, ..etc.

Hiervoor zal de Jan Vaertenacademie en de andere organisaties in dit gebouw een nieuwe locatie moeten krijgen. Hiervoor willen wij met de betreffende organisaties in gesprek gaan om hen een betere en moderne locatie, dan de huidige aan te bieden.

BEERSEplus gaat voor een zorgcampus in Beerse

Ouderenbeleid dat ook gericht is op de actieve senior met moderne draai.

Ouderen zijn voor BEERSEplus een zeer belangrijke doelgroep en gesprekspartner. Zo willen we de volgende jaren investeren in een beleid op maat dat aansluit bij de behoefte en verwachtingen van deze steeds groeiende groep in de samenleving.

Hierop willen we ons verder inzetten in Beerse, zo moeten er meer zitbanken komen, met een leuning. Een rechtstreekse busverbinding vanaf het centrum van Beerse naar de twee ziekenhuizen in Turnhout is ook een absoluut speerpunt.

Daarnaast willen we in Beerse een platform of een databank voorzien voor ouderen die graag hun talenten ter beschikking stellen van de samenleving, dit zou kunnen in de vorm van een talententinder.( zie best practice Aarschot )

Senioren Sport, seniorenbeleid

Geestelijke gezondheidszorg opnemen in Zorgaanbod

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor geestelijke gezondheidszorg, en dat is terecht. BEERSEplus stelt vast dat er in Beerse nog  maar weinig mogelijkheden zijn voor de eerstelijnshulp in geestelijke gezondheidszorg. Daarom willen wij geestelijke gezondheidszorg de volgende jaren meer opnemen in het zorgaanbod in de gemeente Beerse

Share this Post: