Samenwerking OCMW – gemeente zorgt voor besparingen

By jeroen|juni 15, 2018|Geen categorie, wijblijven kansen creëren|

Op de gemeenteraad kon met de jaarrekening 2017 opnieuw een erg positief resultaat worden neergelegd. Dit is voor het grootste stuk te wijten aan samenwerkingsverbanden tussen OCMW en gemeente. In het meerjarenplan zakt de schuld hierdoor met 2 miljoen onder het niveau van het begin van de bestuursperiode. De schuld daalde eind 2017 met meer dan 35% tov 2012, en toch stijgen de investeringen in de gemeente, dit geeft aan dat er vooral op werkingskosten wordt bespaard. Een mooi resultaat van onze coalitie tussen BEERSEplus en N-VA

Samenwerking OCMW – gemeente loont

Vanaf 2019 moet vanuit Vlaanderen elk OCMW samengevoegd worden met de gemeente. In Beerse namen we daar deze bestuursperiode een voorsprong op. Door de samenwerkingen tussen gemeente en OCMW besparen we hierdoor ook al heel wat geld. Zo werden de poets-, personeels- en financiële diensten al samengevoegd en werden zaken zoals verzekeringen, servers,…etc samen aangekocht, terwijl dit vroeger apart gebeurde. De 12 woningen voor mensen met dementie (Orchidee in de Boudewijnstraat) konden zo worden gezet zonder extra schulden aan te gaan. Ook daalde daardoor dit jaar de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW met 300.000 euro.

De Orchidee in Beerse, 12 woningen voor mensen met dementie (Orchidee in de Boudewijnstraat) konden zo worden gezet zonder extra schulden aan te gaan

De Orchidee in Beerse, 12 woningen voor mensen met dementie (Orchidee in de Boudewijnstraat) konden zo worden gezet zonder extra schulden aan te gaan

Schuld daalt

Dankzij besparingen kon de gemeente ook in 2017 een overschot op de werkingskosten neerleggen. Dat betekent dat de gemeente jaarlijks meer inkomsten heeft dan uitgaven. In 2017 was er een overschot op de werking van 3,2 miljoen, wat in schril contrast staat met het tekort van 305.000 euro waar dit gemeentebestuur in 2012 mee moest starten. Hierdoor kunnen we extra investeren zonder bijkomend te moeten lenen. In 2017 werd 4,8 miljoen euro geïnvesteerd, terwijl de schuld daalde tot 16 miljoen euro.

Door dit overschot zal de schuld, die begin van deze bestuursperiode voor alle gemeentelijke diensten nog op 24 miljoen euro lag, in 2020 gedaald zijn tot 22 miljoen . De totale gemeentelijke schuld daalt dus met ruim 2 miljoen euro. – Hans Woestenborghs, schepen van financiën

 

Investeringen stijgen

De schuld daalt tot 22 miljoen euro, en dit ondanks de vele investeringen die deze bestuursperiode gebeuren. In totaal wordt voor 33 miljoen euro investeringen voorzien in het meerjarenplan 2013-2020 in onder meer gebouwen, scholen, wegen en sportinfrastructuur. Ook alle investeringskosten voor het Nieuw Dienstencentrum ( NDC ) zijn in deze investeringen meegeteld. Ondanks deze investeringen daalt dus ook de gemeentelijke schuld, Beerse staat er dus financieel terug gezond voor. De vruchten van de investeringen worden door de burger geplukt, de belastingverlaging die het gemeentebestuur kon doorvoeren kon hierdoor gebeuren, maar ook de lagere kosten voor onder meer elektriciteit, schoonmaak,… die samengaan met een nieuw dienstencentrum zullen in de toekomst de werkingskosten verder laten dalen.

“We kunnen dan ook stellen dat de verregaande samenwerking tussen OCMW en gemeente geloond heeft en de financiële situatie van Beerse structureel gezond is“, stellen Hans Woestenborghs (BEERSEPlus ),Schepen van financiën-, en Bart Smans (N-VA ), die voor het OCMW de financiën opvolgt.

Enkele voorbeelden van nieuwe en geplande investeringen in de periode 2012 – 2018

€33 miljoen geïnvesteerd in Beerse, bijvoorbeeld heraanleg Jan Vaarten academie

Dankzij een sterk beleid kon er voor €33 miljoen geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld heraanleg Jan Vaarten academie

€33 miljoen geïnvesteerd in Beerse, bijvoorbeeld bouw nieuwe turnzaal basisschool Albertstraat

Dankzij een sterk beleid kon er voor €33 miljoen geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld bouw nieuwe turnzaal basisschool Albertstraat

€33 miljoen geïnvesteerd in Beerse, bijvoorbeeld heraanleg uitbreidingen sportcluster Beerke

Dankzij een sterk beleid kon er voor €33 miljoen geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld uitbreidingen sportcluster Beerke

€33 miljoen geïnvesteerd in Beerse, bijvoorbeeld bouw nieuw dienstencentrum

Dankzij een sterk beleid kan er voor €33 miljoen geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld bouw nieuw dienstencentrum

 

Share this Post: