BEERSEplus haar visie op duurzame en groene energie

By jeroen|juni 17, 2018|wijblijvenpositief|

Duurzame en groene energie zijn niet meer weg te denken in het samenlevingsmodel van deze eeuw. BEERSEplus is van mening dat ook Beerse haar steentje moet bijdragen aan de doelstelling om van Vlaanderen een energie onafhankelijke en duurzame regio te maken.

Windmolens op Beerse-Zuid

Voor BEERSEplus is het compromisvoorstel van twee windmolens op het industriegebied Beerse Zuid, een eervol en verdedigbaar compromis. Voor BEERSEplus is het dan ook een logische keuze om windmolens in te plannen op percelen op een industrietrein die verder weg liggen van woningen.

BEERSEplus kiest resoluut voor duurzame energie

Toekomstvisie duurzame en groene energie voor Beerse
Programma 2018:

Stadsregionaal Plan duurzame energie

In samenwerking met de stadsregio Turnhout wil BEERSEplus zich verder engageren voor hernieuwbare energie. De plaatsing van nieuwe windmolens in onze gemeente is voor BEERSEplus geen taboe. Hierbij willen wij wel kiezen voor locaties waar zo weinig mogelijk mensen last ondervinden van de windmolens. Hiervoor kijken wij naar de industrieterreinen aan de kanaalzone en het IOK-containerpark op de grens met Merksplas.

Verder willen wij onze schouders zetten onder een stadsregionaal warmteplan. Hierbij willen wij warmtenetten op basis van diepe geothermie of restwarmte van de industrie in onze regio linken aan nieuwe verkavelingen.

Eerdere communicaties van BEERSEplus over dit thema:
Share this Post: