Beerse koopt extra grond voor publieke ruimte in Vlimmeren onder impuls van BEERSEplus

By jeroen|juni 16, 2018|wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

Onder initiatief van BEERSEplus, heeft de gemeenteraad van 31 mei beslist om in Vlimmeren een extra terrein aan te kopen. Hierdoor creëren we extra mogelijkheden om in het centrum van Vlimmeren kwalitatieve ruimte te creëren.

Locatie en doel van de nieuw verworven grond:

Nieuw stuk grond Vlimmeren door BEERSEplusHet stuk grond van (+/- 450m²) is gelegen op de hoek van de Hoogstraat en Kerkstraat en biedt talrijke ontwikkelingsmogelijkheden in het centrum van Vlimmeren.

Vlimmeren moet volgens BEERSEplus ook een goede dorpskern zijn om te wonen. Volgens BEERSEplus moet er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de diverse gezinsvormen in de  samenleving. Er moet woonruimte zijn voor zowel jonge startende gezinnen, alleenstaande, als senioren die op hun oude dag in hun vertrouwde omgeving willen wonen. 

In Vlimmeren moet BEERSEplus jammer genoeg vast stellen dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om ruimte te voorzien voor assistentiewoningen en serviceflats. Hierdoor zijn er op dit moment weinig tot geen mogelijkheden om op je oude dag in Vlimmeren te blijven wanneer je zwaar zorgbehoevend bent.

Met de aankoop van dit stuk grond zetten we de eerste stappen om de ruimte te voorzien om deze serviceflats en assistentiewoningen te bouwen.

Aankoop stuk grond Vlimmeren

Locatie van het aangekochte stuk grond in Vlimmeren door Beerse onder impuls van BEERSEplus

Invulling op korte termijn.

BEERSEplus stelt voor, om op korte termijn samen met de inwoners van Vlimmeren centrum te bekijken hoe we dit stuk grond een (tijdelijke) invulling kunnen geven. Zo zou er een kwalitatief stuk open groen gecreëerd kunnen worden, extra fietsenstallingen voorzien voor tijdens de worstenfeesten. Maar ook andere invullingen zijn mogelijk. BEERSEplus wil zich engageren om hierover samen met de inwoners van Vlimmeren na te denken en te dromen.

Toen ik vernam dat dit stuk grond te koop kwam, heb ik onmiddellijk met de makelaar en met onze coalitiepartner N-VA contact opgenomen om dit stuk grond aan te kopen. Een week later was het principe akkoord getekend. Ik ben zeer verheugd dat de gemeenteraad deze beslissing vanavond bekrachtigd heeft. Dit is de eerste stap om ook Vlimmeren het dorpscentrum te geven waar het recht op heeft anno 2018!. – Stefan Poortmans schepen van Ruimte ordening en lijsttrekker BEERSEplus 

BEERSEplus wil blijven gaan, ook voor Vlimmeren!

BEERSEplus wil de lokale partij zijn voor alle inwoners van Beerse, dus ook  voor Vlimmeren en Den Hout. Dit plan past in een bredere visie van BEERSEplus om alle dorpscentra van Beerse te versterken. Enerzijds door meer en kwalitatieve openbare ruimte en kwalitatief openbaar vervoer te voorzien en anderzijds om kwalitatieve manieren van woonmogelijkheden te creëren voor jong en oud in Beerse centrum, Vlimmeren en Den Hout. Hierover kan je meer lezen in ons programma onder #Wijblijven zorgen voor jong en oud. 

Share this Post: