BEERSEplus blijft gaan!

By jeroen|mei 8, 2018|wijblijven drempelsverlagen, wijblijven in beweging, wijblijven inzetten op vernieuwing, wijblijven kansen creëren, wijblijvenbruggenbouwen, wijblijvenpositief, wijblijvenzorgenvoorjongenoud|

Op dinsdagavond gaf BEERSEplus de aftrap voor haar campagne #wijblijven en presenteerde BEERSEplus haar (bijna) complete lijst.

Het team van BEERSEplus bij de bekendmaking van het programma en de lijst voor 14 oktober

Het team van BEERSEplus bij de bekendmaking van het programma en de lijst voor 14 oktober

Campagne #wijblijven

Vorig jaar lanceerde BEERSEplus de 6 kapstokken rond wijblijven. Vanavond koppelde BEERSEplus hier concrete acties aan. Deze programmapunten werden gepresenteerd door lijsttrekker Stefan Poortmans. Hieronder kan je alvast een zeer beknopte versie van het programma terug vinden. Door op #wijblijven te klikken kom je op het uitgebreide programma terecht. 

#wijblijven bruggen bouwen

Wijblijven bruggen bouwen, zowel letterlijk en figuurlijk. Letterlijk wil BEERSEplus een brug bouwen voor de oeververbinding voor de ontsluiting van de westrand. Figuurlijk wil BEERSEplus een brug slaan tussen ons als overheid, onze inwoners, het bedrijfsleven en de verenigingen.

#wijblijven kansen creëren 

We willen burgers, bedrijven en verenigingen alle kansen geven om zich te ontwikkelen in Beerse en Vlimmeren. Dit door burgerparticipatie, de ontwikkelingen van onze bedrijfsterreinen en dit door het gezonde financiële beleid verder te zetten na de verkiezingen.

#wijblijven drempels verlagen 

BEERSEplus wil letterlijk en figuurlijk drempels verlagen in Beerse en Vlimmeren. Dit door drempels binnen gemeentelijke diensten te slopen via VAART. We willen nog meer inzetten op armoedebeleid en kansen creëren voor de kansengroepen en het oprichten van een inclusieraad.

#wijblijven inzetten op vernieuwing

Vernieuwing behoort tot het DNA van de partij. Zo wil BEERSEplus vernieuwende initiatieven rond burgerparticipatie, meer inzetten op digitalisering, verdere uitbouw van de BIN netwerken en gratis Wifi in de dorpskernen en vrijetijdspolen.

#wijblijven zorgen voor jong en oud

Een dorp waar zowel jongeren als senioren zich thuis kunnen voelen is voor BEERSEplus enorm belangrijk.Dit wil BEERSEplus doen door kwalitatieve open ruimte te voorzien. Een volwaardig aanbod voor jongeren uit te werken, met een focus voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en een ouderenaanbod dat aansluit bij de ouderen van vandaag. BEERSEplus wil de volgende jaren investeren in een zorgcampus in de Boudewijnstraat en meer inzetten op levensbestendig wonen.

#wijblijven in beweging

BEERSEplus wil de volgende legislatuur Beerse ontwikkelen tot de toeristische parel van de Kempen. De volgende jaren wil BEERSEplus meer inzetten op duurzame mobiliteit via een groen wagenpark maar ook een beter en kwalitatief openbaar vervoer. BEERSEplus wil de zwaaikom aan brug 5 samen met de site rond het heilaar ontwikkelen tot een ontspanningscluster met publieke groene ruimte die aansluit bij de andere ideeën voor een recreatieve-en wooncluster .

Lijst BEERSEplus

De volledige lijst, met de plaatsen kan je hier terug vinden.

 

Share this Post: